Tankar från pastor Jan om hur lärjungen Tomas möter Jesus!

Så har vi redan passerat en av de största högtiderna under året, kanske den allra största för alla kristna över hela vår värld. Påsken, som varje år påminner oss om Jesu död och hans uppståndelse.
Under mina snart 40 år som predikant och pastor har jag varje år sett fram mot dessa högtidsdagar med mycket folk i Gudstjänsterna.

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 april, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Idag har vi inte någon gudstjänst, men Jan delar några tankar med oss utifrån berättelsen om hur Tomas får möta Jesus.

Påskens vittnen, andra söndagen i Påsktiden

Så har vi redan passerat en av de största högtiderna under året, kanske den allra största för alla kristna över hela vår värld. Påsken, som varje år påminner oss om Jesu död och hans uppståndelse.
Under mina snart 40 år som predikant och pastor har jag varje år sett fram mot dessa högtidsdagar med mycket folk i Gudstjänsterna.
Långfredagens dramatiska händelser, som slutar med korsfästelsen samt Påskdagens glädjefulla budskap att Kristus är uppstånden, ja, han är verkligen uppstånden! Det var nämligen så de första kristna hälsade varandra när de möttes till bön och gudstjänstfirande.
Årets Påskhögtid samlade inga skaror i våra kyrkor och kapell på grund av den pandemi som just nu skördar tusentals liv, vi har fått order om att inte samlas, vilket naturligtvis skall följas, men glädjebudskapet går ändå inte att tysta, eller som man säger om 70 plus, de skall hållas inomhus för att inte bli smittade.
Professor Harald Riesenfeld säger om den första tiden i kristendomens historia att glädjebudskapet om Jesus spred sig som en smitta över hela den dåtida världen. Men den smittan skapade inte sjukdomar eller död, den skapade liv och övernog av liv.

Evangelietexten för denna söndag i kyrkoåret är hämtad från
Johannesevangeliet 20:24-31 (svenska folkbibeln)
Thomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom, ”Vi har sett Herren.” Men han svarade dem, ”Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro.” Åtta dagar senare
samlades hans lärjungar igen därinne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sa: ”Frid vare med er.” Sedan sa han till Thomas: ”Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!” Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud !” Jesus sade till honom: ”Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.”
Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok,gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.

Detta faktum att Jesus uppstått från de döda är den klippa på vilken vår kristna tro bygger. Det var om denna verkliga händelse de tolv skulle vara vittnen.
I Korinthierbrevets 15 kapitel har Paulus beskrivit det så här:
”Kristus dog för våra synder, precis som skriften sa att han skulle göra, och att han begravdes, och att han uppstod ur graven tre dagar senare. Alldeles som profeterna hade förutsagt. Petrus såg honom, senare såg också resten av ”de tolv” honom. Efter det såg mer än fem hundra män honom på samma gång, och de flesta av dem lever fortfarande. Allra sist visade han sig också för mig.”
Här radar Paulus upp en hel rad av Påskens vittnen, som sett Jesus efter uppståndelsen.
I en vanlig domstol räcker det med två trovärdiga vittnen för att ett mål skall kunna avgöras. Här räknar aposteln upp 515 personer som sett Jesus uppstånden.
I dagens text nämns Thomas, han som ibland har kallats tvivlaren, vilket han ju faktiskt gjorde. Varför han inte fanns med bland de andra lärjungarna när Jesus visade sig första gången, vet vi ingenting om, kanske han sörjde så djupt att han glömt Jesu undervisning om uppståndelsen trots att de vandrat tillsammans i tre år. Han hade då sett alla de under och tecken som var så många, men inte blivit nerskrivna i denna bok, som Johannes beskrev det. Men när Jesus för andra gången kommer till lärjungarna med sin hälsning ”Frid vare med er” vänder han sig direkt till Thomas, som om det inte fanns någon mer i rummet, och säger: Räck hit ditt finger, se här är mina händer, tvivla inte utan tro.
Thomas erfarenhet är också min, tänk att mitt bland alla andra, så bryr han sig om Thomas, mig och dig som läser denna lilla betraktelse.
Om du bär på tvivel eller har bekymmer av annat slag, så hör gärna av dig, det kan vara gott att få dela det du har på ditt hjärta.
Även om det just nu finns svårigheter att mötas ansikte mot ansikte, så finns ju alltid möjligheten med ett telefonsamtal.
Jag önskar Guds välsignelse över ditt liv, Jesus är verkligen uppstånden!

Vallstena den 19/4 2020 Jan Olander