Färgpennor i burk

Söndagsskola

Söndagsskola för alla barn från 4 år! Vi träffas i Väte missionskyrka, samtidigt som vissa gudstjänster kl. 11.
Vi är med i gudstjänsten en liten stund, och sedan går vi till söndagsskolan där vi berättar berättelser ur Bibeln, leker, sjunger och pysslar.

Kontaktperson Birgitta Wejde, 070 932197.


Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.