Någon som läser i bibeln

Församlingen

Equmeniakyrkan Västra Gotland har omkring 65 medlemmar. Våra två kyrkor är belägna i Väte och Hogrän.

De flesta söndagar firar vi gudstjänst i någon av våra kyrkor, eller utomhus när det blir säsong för det. På sommaren har vi våra gudstjänster på Snäckan i Klintehamn.
Cafékvällar, och söndagskvällar med Bibel och bön, hör också till vår verksamhet.
Under vår och höst bjuder vi tillsammans med Röda Korsmedlemmar i Hejde/Väte in till Torsdagslunch en gång i månaden.
Vi har också seniorgrupp, studieverksamhet och kör.
Vi har ett livligt barn- och ungdomsarbete med scout på onsdagar och söndagsskola samtidigt som söndagsgudstjänsten ca 2 gånger i månaden.

Du är varmt välkommen att dela vår gemenskap!

Snäckan

Adventsstig på Snäckan!

28 nov19 dec

Andaktsstigen blir Adventsstig, med ljus och hopp i mörkret! Gå stigen (den startar i hörnet av fotbollsplanen och är ca 1 km lång), låt orden sjunka in, njut av naturen och avsluta kanske med lek på lekplatsen och medhavt fika.

Väte Missionskyrka

Andakt och söndagsskolans julspel i Väte INSTÄLLT

6 dec
kl 10:00

Med tanke på coronarestriktionerna avstår vi från att samlas. Följ gärna gudstjänster och andakter på TV; radio och nätet, och välkommen att gå adventstigen på Snäckan!

Väte Missionskyrka

Nattvardsgudstjänst i Väte INSTÄLLD

13 dec
kl 10:00

För att vara rädda om varann samlas vi inte till gudstjänst inomhus. Vi avvaktar utvecklingen och uppdaterar planeringen efterhand. Välkommen att gå Adventsstigen på Snäckan! Lekplats och grillplats finns också, så det kan bli en mysig adventsutflykt!