Någon som läser i bibeln

Församlingen

Equmeniakyrkan Västra Gotland har omkring 65 medlemmar. Våra två kyrkor är belägna i Väte och Hogrän.

De flesta söndagar firar vi gudstjänst i någon av våra kyrkor, eller utomhus när det blir säsong för det. På sommaren har vi våra gudstjänster på Snäckan i Klintehamn.
Cafékvällar, och söndagskvällar med Bibel och bön, hör också till vår verksamhet.
Under vår och höst bjuder vi tillsammans med Röda Korsmedlemmar i Hejde/Väte in till Torsdagslunch en gång i månaden.
Vi har också seniorgrupp, studieverksamhet och kör.
Vi har ett livligt barn- och ungdomsarbete med scout på onsdagar och söndagsskola samtidigt som söndagsgudstjänsten ca 2 gånger i månaden.

Du är varmt välkommen att dela vår gemenskap!

får klintkust

Försommarutflykt väntar vi med till 2021!

7 jun

Gudstjänst vid Norrbys, Väte

14 jun
Klintehamn

Gudstjänst tillsammans med Svenska Kyrkan vid Norrbys i Väte. Ta gärna med fikakorg! Reservlokal Väte kyrka.

Kors Snäckan

Premiär för Andaktsstigen på Snäckan.

21 jun

Välkommen att gå fina slingan med frälsarkransens pärlor i naturen runt Snäckan! Förhoppningsvis kommer Café Snäckan att kunna hålla öppet, eller också får vi ta med fikakorg så vi kan få den gemenskapen efteråt.

Någon som läser i bibeln

Andakt på Åvallegården

26 jun
Klintehamn