Barn som leker

Barn och unga

Vi har ett livligt barn- och ungdomsarbete genom Equmenia, med scout och söndagsskola.

Logo Equmenia Västra Gotland
Lägereld
Väte Missionskyrka

Scout

4 nov
kl 18:30

Scoutkväll

Någon som läser i bibeln
Väte Missionskyrka

Gudstjänst och söndagsskola i Väte

8 nov
kl 10:00

Jonas Wejde predikar, sång och musik Jesper och Johanna Wolter. Söndagsskola för barnen. Ta gärna med fikakorg!

pinnbröd

Scout – hajkdag

14 nov

Lägereld
Väte Missionskyrka

Scout

18 nov
kl 18:30

Scoutkväll

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.