Någon som läser i bibeln

Gudstjänster, cafékvällar

På söndagar firar vi ofta gudstjänst vilken nästan alltid följs av fika. Några söndagar bjuder vi in till cafékvällar med gäster.

Ljusbärare Väte Missionskyrka

Snäckan

Sånghelg för barn

Equmeniakyrkan Gotland anordnar en sånghelg på Snäckan i Klintehamn, för barn 6-13 år. Om barn under 6 år vill vara med kan de vara med med en förälder. Helgen kommer vara tillsammans med ledarna från IMK One Piece. Sång och bus kommer varvas…