Någon som läser i bibeln

Gudstjänster, cafékvällar

På söndagar firar vi ofta gudstjänst vilken nästan alltid följs av fika. Några söndagar bjuder vi in till cafékvällar med gäster.

Ljusbärare Väte Missionskyrka

Equmeniakyrkan i Väte

Tala film tala liv

Välkommen på filmkväll! Vi ser en film, ”Still Alice”,  och samtalar om den utifrån tre frågor. Enkelt fika, och eftersom det är en Textiltidstisdag går det fint att ta med handarbetet! Om filmen: (Prod. år 2014)Den hyllade Columbia-professorn Alice Howland får den…