Någon som läser i bibeln

Gudstjänster, cafékvällar

På söndagar firar vi ofta gudstjänst vilken nästan alltid följs av fika. Några söndagar bjuder vi in till cafékvällar med gäster.

Ljusbärare Väte Missionskyrka