Mitt i

Maria fick besök av Guds ängel mitt i vardagen, kanske vi också får det?

Så här mitt i fastan så är det dags för lite fest igen. Efter semlan så är det är dags för våffeldagen. Visste ni att våffeldagen kommer av att Jungfru Marias bebådelsedag kallades Vårfru-dagen tidigare.
Vi ska inte prata om våfflor idag men vi ska se vad som händer när Gud griper in Mitt i.
Idag ska vi förstå hur de där änglabesöket i det fattiga hemmet hos den ogifta tonåringen i en oansenlig liten stad plötsligt blir världshistoriens mittpunkt och vändpunkt. Vi ska försöka förstå vad bibeltexten säger oss och hur vi kan reagera när vi plötsligt blir avbrutna mitt i vardagen av något vi verkligen inte förväntat oss.

Låt oss be.

Lukasevangeliet 1:26–38
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Jesaja 7:10–14
Vidare sade Herren till Achas: ”Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.” Men Achas svarade: ”Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov.” Då sade Jesaja: ”Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, skall ni också misstro min Guds förmåga? Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss’.

Ängeln Gabriel har alltså blivit sänd till Maria för att ge ett budskap till henne. Maria är med stor sannolikhet uppe i massa sysslor och åtagande. Gud har varit tyst i nästan 1000 år och löftena från profeterna har börjat bli mer ord och rutin än hopp. Visst hoppades man och längtade efter något annat, frihet från ockupationen från romarna, frihet från den ständiga oron för försörjning och de höga skatterna.

Jag kan relatera till de ständiga vardagssysslorna och projekten som för oss runt runt i ekorrhjulet. MItt i denna vardag kraschar en ängel från den osynliga världen in. Vi ska nu se hur denna konversation punkt efter punkt uppfyller inte bara profeternas ord som vi hörde i läsningen utan även hur Guds trofasthet och löften från GT får en ny innebörd, en ny skapelse.

Häng med mig nu så jobbar vi oss bakåt i historien.

Var hälsad du högt benådade! Samma ord som användes om kung David när han blev utvald till kung. Inte vem som helst, utan just Maria, var utvald på samma sätt som de gamla kungarna blev utvalda.

Detta barn ska kallas heligt och Guds son. Likt Mose ledde folket som bar Guds heliga tabernakel, Guds närvaro, genom öknen så får Maria bära Gud själv.

Och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Löftet till patriarkerna Abraham, Isak och Jakob var att deras ättlingar skulle bli till välsignelse för hela världen. Här får Maria det löftet att barnet hon bär på ska uppfylla detta löfte.

Att Maria svarar Jag är Herrens tjänarinna visar att hon också tillhörde Guds hushåll, alltså att hon var nära Gud. Precis som Adam och Eva skapades för att Gud önskade gemenskap blir också Maria innesluten i den gemenskapen.

Så låt oss se: Gemenskapen genom Adam och Eva check, Guds frälsning genom Abraham, Isak och Jakob, check, Guds närvaro genom Mose, Check, Guds kallelse genom David check.

Då är det egentligen bara Skaparen kvar. Här sker det verkligt stora. Ängeln säger att helig Ande ska komma över dig och du ska bli havande. På samma sätt som Gud andades på skapelsen i begynnelsen så andas han nu på Maria. På samma sätt som Gud befaller Varde ljus får Maria bli medskapare när hon uttrycker orden Låt det ske!

Johannesevangeliet inleds med orden:

I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det…..Och ordet blev människa och bodde bland oss (tabernaklade)….

Så bryter Gud in och skapar något nytt, mitt i historien, mitt i Marias vardag.

Gud bröt in i Marias liv och tack vare hennes Låt det ske! så blev Gud människa så att han varje dag kan bryta in i våra ekorrhjul, i vår ångest, i våra brister, i vår strävan. Vad kan vi då lära av Maria, hur kan vi bli medskapare och medarbetare i Guds rike?

För er som sett Sagan om ringen så finns ett känt citat som jag ibland återvänder till. Frodo har fått uppdraget att bära ringen men ondskans grepp om världen blir allt starkare och det känns hopplöst. Han är rädd. Då säger han: Jag önskar att detta inte skulle behövt hända i min tid. Så svarar Gandalf: Det kan jag också önska och det gör nog alla som behöver leva i dessa tider. Men det är inte upp till dem att bestämma. Vad vi behöver bestämma oss för är vad vi ska göra med den tid som blivit oss givna.

Vi ser klimatförändringar, pandemins grepp och den psykiska ohälsan som växer sig allt starkare, vi ser nationalism, främlingsfientlighet och ensamheten växa sig starkare. Ondskan kan ibland verka oöverstiglig.
Då säger Jesus Var inte rädd! Tro på Gud och tro på mig. Mörkret har inte övervunnit ljuset. Jag är världens ljus och har historien i min hand. Ända sedan skapelsen, Mose och David så har jag varit med dig, nu och i evigheters evighet. Det du kan bestämma med den tid du blivit given är om du vill låta Gud bryta sig in, mitt i ditt liv.

Två saker tar jag med mig från Marias person.

Gemenskap och reflektion.
Att vara Jesus tjänare är att få vara i samma hushåll, att få vara vän med honom.
När vi odlar gemenskapen i bön och i tjänar varandra så är vi Herrens tjänare och tjänarinnor. Då kan Gud skapa ett nytt hjärta i oss.

När de vise männen varit och gett sina gåvor så skriver Lukas i sitt andra kapitel: ”Maria tog detta till sitt hjärta och begrundade det”. En god andlig övning är det som kallas examen där vi får stanna upp och göra en reflektion över dagen.
När har Gud kommit till mig idag, vad kan jag tacka för, vad kan jag be om förlåtelse för, vem ska jag be för?
Då blir vi också bättre på att se den större verkligheten och vi kommer att bli förvånade över hur ofta Gud faktiskt kommer till oss Mitt i våra liv.

Tobias Fröberg sjunger i en sång ”This is the time that’s been given to me on Gods highway”. Det tycker jag är ett befriande sätt att tänka och det vill jag skicka med er från Vårfrudagen.

21 mars 2021, Jonas Wejde