Vårt evighetshopp

Var inte rädd – Gud har omsorg om dej! Läs pastor Jans tankar i allhelgonahelgen.

En betraktelse över texterna söndagen efter Allhelgonadagen i kyrkoåret. Om vi hoppar över till nästa årgång är den förslagna evangelietexten hämtad från Lukas 12: 4-7(Svenska folkbibeln):

Var inte rädda för människor –
”Till er mina vänner, säger jag (Jesus) var inte rädda för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag skall visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparmynt? Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda! Ni är mer värda än många sparvar”.

Gårdagens texter handlade om helgonen, då många av oss tänkte och kanske tände ljus för våra nära och kära som inte längre finns ibland oss.
En stor del av svenska folket (åtminstone under normala förhållanden) vallfärdar till kyrkogårdar för en stilla stund av eftertanke och vördnad för generationer som gått före oss.

Denna söndag handlar det om vårt evighetshopp. Den som har tagit emot Jesus som sin frälsare har ett underbart evighetshopp. I den text vi läste från Lukas, ser vi hur Jesus uppmuntrar lärjungarna att vara frimodiga. Han säger att det inte är människor vi skall vara rädda för, nej, det vi skall ”frukta” är Gud, som har makten över döden och livet. Det grekiska ordet för frukta kan också översättas med – vörda – visa respekt – tillbe och att akta.
Ett annat perspektiv på ordet frukta.

Jesus säger sedan i vers 6 enligt Handbok för livet ”Vad kostar fem sparvar? Några småslantar, och ändå glömmer Gud inte en enda av dem”.
Liknelsen visar hur en människa som i aktning och respekt väljer att ”frukta” Gud, inte är bortglömd av honom. Min absoluta övertygelse är att Gud har omsorg och ser allt som sker!
Vilket fantastiskt löfte som vi kan ha svårt att omfatta och förstå.

Men varför denna liknelse?
Ser man lite närmare på Jesu uttalande, blir poängen ännu större. Ordet kopparmynt, eller småslantar, det var ett romerskt kopparmynt som hette ”assarion”. Den var av mycket låg valör och motsvarade en sextondels ”denar” eller en halvtimmes lön för en lågavlönad arbetare.
Ordet användes också för något som var mycket billigt, man kan säga en spottstyver.

Sparvar var den billigaste maten man kunde köpa på marknaden.
I Matteusevangeliet kan vi läsa att det gick att köpa 2 sparvar för en assarion, alltså borde fem sparvar kosta 2,5 assarion. Men det ser ut som att om man köpte fyra, så fick man en på köpet, alltså mängdrabatt! En slängdes med på köpet.
Jesu poäng är att ingen av dessa fem sparvar, inte ens den 5:e extra som bara slängdes med och följde med på köpet, är bortglömd av himmelens Gud.
Om nu Gud bryr sig om varenda en av dessa små sparvar, som såldes på marknaden, hur mycket mer bryr sig då inte Gud oss människor som han köpt med Jesu dyra blod på Golgata kors.

Efter liknelsen om sparvarna fortsätter Jesus och säger att det faktiskt är så att till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Googlar man på vilket antal hårstrån som en människa normalt har, rör det sig om 80 – 160 000 st.
Var inte rädda och oroliga, fortsätter han, ni är värda mer än många sparvar.
Ett ord till oss som blir aktuellt särskilt i dessa tider då vi upplever en andra våg av Coronasmitta, hur terrorister slår till i Frankrike och andra länder samt världens ledare snarare splittrar än skapar fred.

Då får vi landa i en av de föreslagna texterna för denna årgång.

Hebreerbrevet 11:13-16
I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad för dem.”

Låt mig till sist påminna om Roland Utbults fantastiska sång.

Gud har omsorg om dig
När modet sviker och allt blir tungt och ingenting längre känns rätt
Då vill Han ge dig av kärleken som inte har någon gräns.
Om när hinder reser sig på din väg som du inte själv klarar av
Guds kärlek hjälper dig genom allt, ger styrka när du är svag.

Gud har omsorg om dig
Gud har omsorg om dig
Över mörka djup, vill Han bära dig
Gud har omsorg om dig

När ensamheten tar tag i din själ och vänner du trott har glömt
Gud älskar dig mer än du förstår, Han finns hos dig varje stund
När arbetet pressar dig mer och mer och det känns som ett tyngande ok
Då vill Han lyfta dig i sin famn, och ge dig en ny framtidstro.

Vallstena den 1 november 2020
Pastor Jan Olander