Vårt dop

Vad betyder det egentligen att bli döpt? Läs Marcus Johnsons predikan om dopet och Guds kärlek till människorna!

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemos svarade: ”Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.” Joh 3:1-8

Dopet är en Guds gåva, ett erbjudande till oss, och bör betraktas som en kallelse till omvändelse och till Jesus efterföljelse.
Dopet handlar om kärlek och ställer frågan, som Jesus ställer till Petrus, till oss alla ”älskar du mig?”

Det går inte att prata om vårt dop utan att ta upp Jesu dop. Jesu dop visar att Jesus går in under våra villkor, som människa. Jesus behövde inte reningsdopet/omvändelsedopet, som var det dop som Johannesdöparen erbjöd människor, men Jesus låter sig ändå döpas av Johannes. Matteusevangeliet berättar att Jesus gör det för att ”uppfylla allt som hör till rättfärdigheten” (Matt 3:15). Jesu dop är en av pusselbitarna för att Jesus ska kunna fullgöra sitt uppdrag att rädda oss människor.

Johannesdopet var ett omvändelsedop. Ett dop för att markera att man vill börja om på nytt, börja ett nytt liv nära Gud. Johannes döpte med vatten men när Jesus döptes så hände något mer, dopet bli mer än en vilja att bättra sig och en symbolisk handling. Med Jesu dop kommer anden och det öppnar sig en väg till himlen och till Gud.

Vattnet och Anden är två viktiga delar av dopet och när Jesus talade med Nikodemos berättar han om en nyfödelse genom dopet. Nikodemos hade svårt att förstå detta, detta var nytt för honom. ”Hur kan någon födas när han är gammal?” frågade han Jesus. ”Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” fortsatte han (Joh.3:4).

I sitt svar till Nikodemos talar Jesus om ”att födas på nytt” och att det handlar om ett mysterium med vattnet och anden som två olika delar av dopet. Vattnet står för det materiella, det synliga, och Den Helige Anden ger oss kontakt med Gud, det som är osynligt men som går att förnimma och känna. Jesus förklarar att dopet är mer än det som vatten kan rena. Det andligt renande som bara den Heliga Anden kan rena, får vi genom Jesu dop. Den här blev svår eller kanske omöjlig för Nikodemos att förstå.

På samma sätt har vår värld idag svårt att förstå det gudomliga, det andliga. Vi fokuserar mest på det materiella. Var och en vill styra sitt eget liv och styra och ställa med det vi kan se, det vi kan ta på och påverka.

Anden som Jesus talar om med Nikodemos liknar han vid en vind som man kan känna eller höra, men som man inte kan se. En vind som rör sig, som blåser utan att veta ursprung eller mål. En vind som styrs av Gud själv.

”Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.”
(Joh 3:8)

Genom dopet öppnar sig en väg till himlen och till Gud genom den Helige Anden. Den Helige Ande påminner dig om Jesu ord: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:20).
Du är alltså aldrig ensam, Jesus är med dig genom den helige anden, en varm vänlig vind som vi inte kan se men känna och uppleva. Jesus har sänt oss att döpa människor i Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn och han har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut.
Det är detta som dopet ytterst handlar om. Att Gud vänder sitt ansikte till oss. Att han älskar mänskligheten och att Jesus är med sin kyrka genom den Helige Ande i evighet.
Ja, du är älskad och utvald. De orden är inte bara giltiga för Jesus utan för oss alla.

Hela Jesus liv bildar ett mönster i Guds plan att rädda mänskligheten. Därför förändrade Jesu dop förutsättningarna för vårt dop och ger oss Helig Ande. Jesu dop uppenbarade hela treenigheten och varje människa, som är döpt, är döpt i den treenige Gudens namn. Det som sker i ett sådant dop är att Fadern förkunnar sin kärlek för just den människan, eftersom hon är vunnen av Kristus Jesus. Dopet är inte bara en symbol, det sker något verkligt i dopet. Jesu seger blir vår, anden blir vår genom Jesu dop!

Bön
Tack Gud för att du fyller oss med helig ande, så att vi kan leva nära dig. Tack Gud för att vi är älskade och utvalda, genom Jesu offer för oss. Tack Gud för att vi får gå ut i livet ledda av din ande och omslutna av din frid.
Amen

Marcus Johnson, pastor