Vaksamhet och väntan…

Pastor Jans tankar om hur vi kan vänta tryggt på att Jesus ska komma tillbaka till jorden en gång!

Får

Söndagen före domsöndagen -vaksamhet och väntan –
Vi närmar oss nu slutet av kyrkoåret och om två veckor börjar adventstiden, den tid som verkligen handlar om väntan, väntan på jultiden och ankomsten av den väntade Messias.


Denna söndags texter påminner Jesus sina 12 lärjungar att vara vaksamma och inte följa med i de senaste trenderna, när man säger ”där är han eller här är han”. Evangelietexten denna söndag är hämtad från:

Lukasevangeliet 17: 20-30 (Svenska folkbibelns översättning)
”Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller, eller där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er”. Till sina lärjungar sa han: ”Det skall komma en tid, då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man skall säga till er: Se, där är han, eller här är han. Men gå inte dit, och följ inte med. Ty liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra. Så skall Människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte.


Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.”

När Jesus själv berättar om sin andra tillkommelse, betonar han att det kommer att dröja innan det sker, han säger nämligen till dem att det kommer nte att ske under deras levnadstid. Efter att Jesus gjort klart att det dröjer innan han kommer tillbaka igen, tar han två exempel från Gamla Testamentet.

Under all den tid som gått sedan Han uttalade dessa ord, så har man försökt att tyda tidens tecken. Man har satt ut tider och stunder. En del förkunnare och forskare har varit tvärsäkra och till och med utsatt vissa speciella datum.
Alla har hittills visat sig vara felaktiga. Men det betyder inte att sanningen om Jesu andra tillkommelse är falsk, nej den är högaktuell.

Som ung och nykristen på 60 talet, blev jag ibland skrämd av denna förkunnelse, som oftast slutade med att man skulle vara redo och inte befinna sig på fel plats eller vara upptagen med fel saker.

Numera lutar jag mig mot bibelordet i 1 Thessalonikibrevet 5: 23-24
Må Han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när Jesus Kristus kommer. Han som kallat er är trofast, Han skall åstadkomma det.”

Jesus själv drar några paralleller mellan Noas tid och den tid som han kallar för Människosonens dagar. Det som inträffar i samband med Jesu andra återvändande, är vad som inträffar vid slutet av varje kulturepok i historien.
Hela vår värld är idag engagerad i det politiska skeendet. Antingen vi vill eller inte vill, så är vi sammankopplade över alla nationsgränser och är beroende av varandra. Det kan gälla ett pandemiutbrott i Kina eller ett presidentval i USA, så påverkas vi alla av det som sker.

Noas tid var en materialismens tid.
Det är lite märkligt att Jesus inte talar om det moraliska förfallet, eller ondskans utbredning, när han beskriver Noas och Lots tid. Inget av det han nämner är onaturligt. Även den mest Gudfruktige äter och dricker samt bygger och planterar. Luther sa en gång ”Om Jesus kommer i morgon skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag”.

Problemet, man levde endast för detta livets goda. Gudskontakten blev inte så viktig, de var renodlade materialister. I spåren av detta växte otron fram. Idag ser vi hur man inte tror på det Gudomliga i tillvaron, nej, de andliga värdena är avskrivna och betraktas som orealistiska.

Noas tid var en våldets tid
I berättelsen om Noas tid från 1 Mosebokens 6:e kapitel och framåt, står det bland annat i 13 versen ”att jorden är full av våld”. Vi kan enkelt konstatera att medan miljoner och åter miljoner barn och vuxna flyr från sina hem och svälter, satsas ofattbara summor på krigsindustrin. De omkring 70 000 offer som omkom vid atombomben över Hiroshima är rena leksaken mot de förintelsevapen som jorden rymmer idag.

Men Noas tid var också en tid av nåd!
Trots ondskan som tilltog så står det 1 Mosebokens 6:3 om hur Gud gav människorna en möjlighet till omvändelse under 120 år. Sedan ser vi att slutet kom. Petrus skriver om Noa att han var rättfärdighetens förkunnare.
Genom bygget av Arken visade han sin tilltro till himmelens Gud, genom sitt liv och handlande blev det en predikan för folket.

Idag 2020 upplever också vår tid en makalös tid av nåd.
Budskapet om Jesus har från ett litet frö spridits genom seklerna, från en krubba i Betlehem ut till jordens yttersta gräns. På samma sätt som budskapet om Jesus svepte fram från Syrien i öster till Spanien i väster under de första århundradena, innan hela det mäktiga Romarriket föll i bitar år 476 efter Kristus.


Vi uppmanas av dagens bibeltext att vara vaksamma och vänta, inte med fruktan eller skräck.
Nej, vi har en Mästare som leder dig och mig och hjälper i allt som kan hända oss.
Så uppmanas vi av Paulus i sitt brev till Filipperna att
”Så trösta varandra med dessa ord!”

Vallstena den 15 november 2020
Pastor Jan Olander