Vägen till livet

Vägen, livsvandringen och livsresan är välkända bilder för hur det är att leva. Vägen kan se olika ut i olika tider i livet – den går upp och ner, för vissa är den rakare och för andra betydligt krokigare, ibland är det som att ta sig fram på en nästan obefintlig stig i en snårig skog, ibland är vägen monoton som en lång raksträcka genom öknen på Route 66. Ibland är det solklart vart vägen går, men så kommer man plötsligt till ett vägskäl. Så man behöver nog någon slags ledning för hur man tar sig fram och hur man kommer dit man vill, kanske karta och kompass eller vägskyltar.
I dagens text talar Jesus om att han är vägen, vad betyder det?  

”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.”Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.” Filippos sade: ”Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.”

Johannesevangeliet 14:1–14

Om Texten

I dagens text befinner oss nu tillbaka på skärtorsdagens kväll och Jesu avskedstal till sina lärjungar däruppe i övre salen i Jerusalem. Jesus har precis tvättat lärjungarnas fötter, och vill nu skicka med dem allt han lärt dem innan han går mot sin död. Vi är precis i början på talet som är känt för att vara svårtolkat, men också där Jesu undervisning om lärjungaskap framträder som tydligast i Johannes. Jag försöker dela upp dagens text i 4 delar, även fast mycket går in i varandra. 

1. Jesus går bort
Första delen handlar om att Jesus ska försvinna. Detta måste ha väckt oro hos lärjungarna. ”Känn ingen oro” säger Jesus, men det kan vara svårt att ta till sig en sådan uppmaning när man är orolig. I en av de engelska översättningarna står det ”don’t let your heart be too troubled”. Vi kan alltså förstå Jesu ord som att han menar att lärjungarna inte ska stanna kvar i sin oro, utan när de drabbas av den minnas Jesu ord och tro på dem.

Jesus säger att han ska gå bort för att förbereda rum i himlen och ska återvända och hämta lärjungarna hem till Fadern. Man skulle kunna tolka det som att han pekar på den närstående tiden, alltså korset, graven och uppståndelsen. Att de snart ska ses igen där vid strandkanten. Man skulle också kunna tolka det som att han syftar på framtiden eftersom han i grundtexten som inkluderar ett stort antal människor i meningen, att han just nu är och förbereder rum för oss var och en hos Fadern och att han i sista tiden ska komma tillbaka. Johannes har ofta flera budskap i ett, så troligtvis syftar Jesus både på närstående tiden och framtiden. 

2. Vägen
Tomas som verkar vara en analytiskt och kritiskt tänkande person, undrar hur de ska kunna vandra samma väg som Jesus eftersom de inte vet var han ska gå. Jesus svarar kryptiskt men ändå tydligt med de välkända orden: Jag är vägen, sanningen och livet. Detta måste ha varit väldigt förvirrande för lärjungarna.

”De två vägarna” var en vanlig bild i antiken och genom hela Gamla testamentet, inte minns vishetslitteraturen finns det här tänkandet tydligt med: Det finns bara två vägar, en väg till döden och en till livet. Vanligtvis handlade det om att de som gjorde goda gärningar och var gudfruktiga vandrade livets väg och fick belöning för det. De som gjorde det dåliga vandrade dödens väg och straffades för sina handlingar. Men om man t.ex. var sjuk, drabbad av olycka eller var slav så tänkte man att personen, eller dennes föräldrar eller förfäder gjort något ont som lett fram till olyckan. Man fick det man förtjänade. I flera generationer. 

Så att Jesus som en person är vägen, sanningen och livet, var något helt nytt, dessutom något som rubbade den här ordningen. Han menade ju att Tomas och de andra lärjungarna, skulle hålla fast vid honom och tro på honom, även om det skulle leda till svårigheter och något dåligt i världens ögon. Relationen med Jesus är den väg som leder till livet, han som samtidigt är vägen, sanningen och livet.

3. Sonen och Fadern
Tredje delen handlar om Jesu relation nära relation med Fadern. Jesus förklarar med många ord hur nära de är. Här talar nästan texten för sig själv, och poängen är att inget kan skilja dem åt. Genom att se på Jesus, hans ord och handlingar, kan lärjungarna och vi lära känna Fadern. Genom sonen förstår vi vem Gud är. Genom Jesus har vi liv och inget kan skilja oss från Fadern och hans djupa kärlek för oss var och en.

4. Lärjungaskap
Sista delen i texten handlar om att lärjungarna ska göra större verk än Jesus och att allt de ber om i hans namn ska han göra. Sättet Jesus uttrycker sig på i grundtexten visar att det verkligen är viktigt och ska ske. Här kan vi kanske börja tveka över om Jesus verkligen hade rätt. Ingen annan har övervunnit döden, varit syndfri, försonat världen med sig och förlåtit synder. Vem har gjort underverk i samma kaliber som Jesus? 

Man skulle kunna tänka att hans ord handlar om kvantitet snarare än kvalité. Apostlarna nådde ut till ett större antal människor än Jesus gjorde när han vandrade omkring och undervisade. Ser vi till Apostlagärningarna så predikade Petrus så att flera tusen omvände sig på en dag, underverken fortsatte i den tidiga kyrkan och evangeliet spreds vidare ut i hela världen.

Till oss här och nu
Orden i fjärde delen kan uppmuntra oss i att Gud verkligen vill använda oss som dem vi är, dem han skapat till sin avbild, för sin äras skull. När vi försöker följa vill Han ge oss kraft och ledning om vi ber om den. 

Våra livsvägar ser som sagt olika ut. Kanske din just nu är stenig klättring uppåt, eller en mjuk väg kantad av körbärsträd, vitsippor, koltrastsång och doft av vår. Kanske står du vid ett rödljus och stampar eller så är det som autobahn i livet utan övre hastighetsgräns, det går så fort att du knappt hinner med. Eller står du inför ett avgörande vägskäl där vägskyltarna är svåra att tyda – vad är ditt nästa steg? 

Oavsett var du befinner dig på din vandring, så kan du lita på Jesus som sagt att han är vägen, har goda tankar och avsikter för dig. Han går med dig hela vägen, kanske lite bakom och puttar dig varsamt framåt som en förälder när barnet kämpar upp för en backe på sin cykel, eller vid din sida i din takt i tystnad eller samtal,  eller framför och visar vägen. Vägen till livet.

Om du föreställer dig att det finns vägskyltar på din väg, vad står det på dem som leder till livet? Några ledord som kan leda dina tankar och ditt hjärtan rätt i vardagen? Även när Guds ledning och röst känns tyst och långt borta och när vägen är svår. FN-diplomaten Dag Hammarskölds tankar om trons väg och livet med Gud hittades i ett manuskript efter hans bortgång i flygolyckan. Tankarna sammanställdes i boken Vägmärken. Dessa vägskyltar menade han finns på livets väg:


Kärlek och tålamod.
Rättfärdighet och ödmjukhet.
Trohet och mod.
Stillhet.
Detta borde vara din livsväg.

Prästen Martin Lönnebo har tolkat de här orden såhär:
Att inte döma
Att förlåta
Att ständigt överlämna sig till Guds barmhärtighet
Att öva i Kristus-lik ödmjukhet
Att öva Kristus-lik kärlek.
Att vila i tystnaden- så som i en hängmatta i om sommaren.
Att inte göra sig bekymmer.
Att över hjärtats dörr skriva bibelorden: Bed alltid. Var alltid glada.
Detta borde vara din livsväg.

Vad står det på dina skyltar?