Störst går först??

Vem är viktigast? Läs pastor Jans betraktelse om vad Jesus sagt om det till sina lärjungar, och till oss!

Betraktelse i sommartid söndagen den 2 augusti.

Störst går först?????
I vår värld vill vi gärna se upp till dem som på ett särskilt sätt lyckats i livet, den som skapat sig ett namn genom rikedom och makt. Eller kanske stora stjärnor på idrottens arena. Själv är jag en stor beundrare av Zlatan, denne fotbollsspelare med sin attityd och skicklighet som gjort sig ett stort namn i fotbollsvärlden.
I trafiken skojar vi ibland med varandra om att störst går först och släpper gärna fram den stora långtradaren eller bussen.


Från ett bibelsammanhang i Markusevangeliet kan vi läsa om hur Jesus och lärjungarna efter en längre vandring kommer ”hem” till Kapernaum. När man sätter sig ned frågar Jesus lärjungarna ”Vad var det ni talade om på vägen?” Men han fick inget svar, ”De teg, eftersom de på vägen hade talat med varandra om vem som är störst.” I slutet av deras samtal säger Jesus i Markus 10:31:
”Men många som är de första skall bli de sista, och de som är de sista skall bli de första.”

Denna mening och många andra händelser under den tid som Jesus vandrade här på vår jord, omskrivs i de andra evangelierna också (Matteus, Lukas och Johannes). Ibland kan vi höra diverse bibelkritiker påtala att berättelserna inte är samstämmiga, de vill gärna tyda detta som att de inte kan vara sanna, med det vill man gärna så in tvivel om bibelns äkthet.
Men för mig är det enbart en styrka, jag tänker att om alla som läser detta skall skriva om en och samma händelse, skulle det säkert bli väldigt olika skildringar.
Vi kan bara tänka oss en olyckshändelse där ögonvittnen skall berätta om vad som hänt, sällan är ögonvittnena samstämmiga.


I parallellstället till Markus 10:31 som finns i Matteus 19:31 följer berättelsen om Vingårdsarbetarna och deras lön. Några av dem hade arbetat från morgonen med en överenskommen dagslön. När husbonden fick se några arbetslösa på torget på förmiddagen fick de också arbete, samma sak hände på eftermiddagen och närmare arbetsdagens slut. När dagsverket var över kallade husbonden till sig alla arbetarna för att ge dem lön. De som började arbeta sist fick en denar som var daglönen, även de som börjat först fick också en denar, som de kommit överens om. De som arbetat hela dagen knorrade för de trodde att de skulle få mer. Svaret blev. ”Min vän, jag gör dig ingen orätt, kom du inte överens med mig om en denar?
Ta det som är ditt.”

Här kan vi lära oss att i Guds värld är alla människor lika mycket värda, vi bedöms inte för vad vi kan prestera.
Samma mening använder Jesus i ett helt annat sammanhang i Lukas 13:30.
Förmodligen har Jesus uttalat dessa ord vid flera olika tillfällen.


Vad betyder dom orden för oss, finns det någon tillämpning idag?
Läser vi hela sammanhanget i Markusevangeliet ser vi hur Jesus avslöjar principerna i sitt rike i Markus 9:35 ”Då satte sig Jesus ner och bad lärjungarna att slå sig ner runt honom och sa till dem: ”Den som vill vara den störste måste underordna sig andra och tjäna andra”.
Jesus sa inte att alla som är ambitiösa och arbetsamma skall komma på undantag och bli de sista. Men han säger att upphöja sig själv eller att sätta sig över andra inte leder till storhet i Guds rike, inte den som tar herravälde över andra, utan den som tjänar andra är störst, för Gud upphöjer den som är ödmjuk och tjänar.
Jesus själv är det bästa exemplet.


När Paulus skriver till de troende i Filippi säger han i det andra kapitlet.
Var inte själviska! Ha inte som mål att göra gott intryck på andra. Var ödmjuka och utgå hela tiden ifrån att andra betyder mer än ni själva. Tänk inte bara på det som är till er egen fördel, utan visa intresse för andra människor och vad de gör. Ni bör vara sådana som Jesus Kristus var. Fast han var Gud, krävde han inte att få ha kvar sina rättigheter som Gud, utan avstod sin stora makt och härlighet för att komma till jorden och betjäna oss. Han blev en människa bland människor. Han gick så långt i sin ödmjukhet att han till och med var villig att dö som en brottsling på ett kors.
Och det var därför som Gud gav honom tillbaka allt det han varit villig att offra, både liv och gudomlighet, och också gav honom ett namn med större makt än alla andra namn”
(Ur Handbok för livet)

Sammanfattningsvis:
1 Tänk på andras bästa i första hand
2 Var en god tjänare åt andra
3 Alla medmänniskor har lika värde
4 Vi har ingen uppgift att döma andra
5 Var klar över din inställning till Jesus, sök hans närhet och gemenskap
6 Var lika generös som han.

Till sist önskar jag just dig all Guds välsignelse med orden från Korinthierbrevet.

Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek, och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Vallstena den 2/8 2020
Pastor Jan Olander