Sänd mej!

Pastor Jan funderar över hur Gud har en speciell uppgift för var och en av oss.

skymning stenstrand

Några tankar om kyrkoårets text för söndagen den 12/7
som heter ”Apostladagen – Sänd mig.”

Evangelietexten är hämtad från Markusevangeliets 3 kapitel, där det handlar om att stora skaror från ett mycket vidsträckt område samlades omkring Jesus, då de hade hört om alla de under som hände, och om den ljuvliga förkunnelsen som befriade människor från oro och olika sjukdomar. Lite senare i texten blir Jesus tvungen att dra sig tillbaka för att inte bli trängd av den stora folkmassan. När han kommer avsides med sina lärjungar, kan vi läsa om hur han utväljer de tolv apostlarna.
Ordet apostel kommer från grekiskans apostolos och betyder budbärare.
Här ser vi att de tolv som Jesus utväljer fick en uppgift att föra det glada budskapet vidare. Idag ser vi vad denna lilla begynnelse, med tolv budbärare, har utvecklats till; en världsomfattande rörelse.
Texten från Gamla testamentet har också några mycket intressanta saker som jag gärna vill beröra.

Jeremia 1:4-10
Herren sa till mig: ”Jag kände dig innan du formades i din moders liv. Innan du föddes avskilde jag dig och utsåg dig till min budbärare i världen”. ”Herre, jag kan inte vara den budbäraren! Jag är alldeles för ung!” svarade jag. ”Säg inte så, för du ska gå dit jag sänder dig och tala vad jag säger till dig”, fortsatte Herren. ”Var inte rädd för människor, för jag, Herren, kommer att vara med dig och hjälpa dig”. Sedan rörde han vid min mun och sa: ”Från och med nu lägger jag mina ord i din mun.
Idag börjar din uppgift att varna folk och nationer i hela världen och att slå ner och förgöra, plantera och bygga upp.”

Jeremia var bara en ung pojke när kallelsen kom, och han hade, precis som jag, och kanske också du som läser dessa rader, en hel lång rad av ursäkter för att inte följa den kallelse som är nerlagd i våra liv! Jeremia hade som ursäkt att ”jag är för ung”. Samma ursäkt hade jag, när min kallelse kom första gången till tjänst för Guds rike vid 16 års ålder.
När det gäller Jeremia kan vi läsa lite längre fram i

Kapitel 20 vers 7
Du Herre övertalade mig, och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig.

På ett annat ställe i vår Bibel står det: Trofast är han som har kallat er.
Det är därför vi kan förstå Jeremias 40-åriga tjänst som en Herrens profet.
När det gäller min egen kallelse avböjde jag vänligt men bestämt att bli predikant, pastor eller budbärare för de goda nyheterna. Det tog 19 år innan Herren grep mig och övertalade mig, men när han blev mig övermäktig, som Jeremia säger, har han varit trofast i nästan 40 år som gått sedan dess.
Jeremia levde i en mycket mörk och dyster tid i Juda rikes historia, som slutade med Jerusalems fullständiga förstöring och bortförande av folket till Babylonien år 586 före Kristus. Mitt i detta mörker kan han säga i

Kapitel 25 :3
Ända från Josias, Amons sons, Juda kungs trettonde regeringsår och till denna dag, under dessa 23 år, har Herrens ord kommit till mig!

Denna korta mening i Jeremias bok, uttagen ur sitt sammanhang, är ett märkligt bevis på hur Gud kan tala till en människa mitt i ett andligt mörker och under svåra yttre förhållanden.
När Gud kallar till tjänst, ger han också den utrustning som vi behöver för att utföra den.
Jeremias var lyhörd för Guds ord. Han säger själv ”Dina ord kom och jag åt dem, ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje”. Han har kallats tårarnas profet. Han hade nöd för ett folk som avvek från Guds vägar, men han hade en kärlek till dem som Herren hade kallat honom till, och han förmedlade outtröttligt Guds ord, som varnade och tröstade folket.

I Nya testamentets brev till de olika församlingarna kan vi gång på gång se att bland annat Paulus uppmanar sina läsare att söka Herren och låta sig gripas av honom.
Då måste vi betona att alla tjänster är lika värdefulla i Guds rike, han kallar inte alla till apostlar, evangelister eller predikanter. Nej, några har praktiska gåvor och tjänster, andra är herdar och duktiga på att vägleda, andra har utrustats med underbara sångröster eller förmåga att leda. Bibeln säger att alla tjänsterna är beroende av varandra för att gemenskapen skall bli hel och fruktsam.
Därför vill jag stryka under, att alla som tillhör en gemenskap är lika värdefulla och viktiga i Guds rike. När vi inser detta blir vi alla apostlar.

I Apostlagärningarna 20:24 säger Paulus till ledarna i Efesus
”Men jag anser inte att livet har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåderika evangelium.”

Är du gripen av ditt uppdrag? eller du kanske inbillar dig att du inget värde har? Ingmar Olsson, en duktig sångare och sångförfattare uttrycker det så här: Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu.
Guds församling som av Herren själv är satt i denna världen är just så värdefull för sin omgivning, och nödvändig, nu mer än någonsin.

Du passar in i själva skapelsen
Det finns en uppgift just för dej…
Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du! (Psalmer och Sånger 697)

Herren välsigne Dej!
Vallstena den 12/7
Pastor Jan Olander