Med himmelriket är det annorlunda

Nåd och tjänst, arbete och lön – hur är det i Guds rike? Läs Jonas Wejdes predikan från gudstjänsten idag!

Ungdomar som håller om varandra i motljus


Texten för dagen, Matteus 20:1-16, handlar om arbete.

Jag tycker mycket om att arbeta, jag har till och med insett att jag värderar dagar i hur mycket jag fått gjort. Ju mer desto bättre. Jag kanske inte är ensam med detta. Ser vi på hur samhället ser ut ser vi ökade sjukskrivningstal, större ensamhet. Kan det ha något att göra med att vi lägger allt större fokus på vad vi gör istället för vad vi är. Idag ska vi tänka på hur Jesus ser på det här med tjänst och arbete.

Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård.

Med himmelriket…
Vi har fått höra dagens text från Matt 20. Och texten inleds “Med himmelriket är det som…” Jesus har i evangelierna åtskilliga liknelser om himmelriket. Hur ska vi då förstå vad himmelriket är? Handlar det bara om en plats vi hamnar på när vi dör?
Himmelriket i nya testamentet kan beskrivas som den goda sidan av det osynliga parallella universum som är lika nära oss som det synliga men som vi inte kan uppfatta med våra vanliga sinnen.


Guds rike är nära! Och med himmelriket är det annorlunda.
Precis som vinarbetarna reagerar så är samhället allt mer präglat av att var och en får ta ansvar för sitt liv. Lyckas man inte får man skylla sig själv.
Vi ser det på starkare nationalism som vill stänga ut främlingen, större fokus på tillväxt och marknadens lockelser.
Det är väl klart man ska ha betalt för det man gjort!

Men med himmelriket är det annorlunda.

Jag jobbar till vardags på BUP och möter många som kämpar med ångest. Vi har de senaste åren fått se en ökning av psykisk ohälsa och det finns säkert olika förklaringar till detta. Men en förklaring skulle kunna vara att i vårt samhälle finns inte utrymme för misslyckanden, vi ska hålla ihop våra perfekta liv. När den bilden krackelerar, när vi inte lever upp till våra förväntningar så är det tomt och vi vet inte vad vi ska göra med det som brister.

Med himmelriket är det annorlunda.

Om vi tar våra brister, besvikelser, sorger och glädjeämnen, allt och delar dem med varandra och med Gud kommer vi att erfara oändlig nåd.
Du är älskad, inte för vad du gör utan för att du är.

Magnus Malm skriver i sin bok ”Ett hjärta större än världen”:


Så öppnar Jesus dörren för den motkultur som ska rädda världen. På punkt efter punkt en motsägelse mot den styrkans och rikedomens kultur som har tagit jorden i sitt strypgrepp
och som gör det allt svårare för oss att komma ihåg hur det är att vara människa.
Ett lågmält frihetens manifest för de tyngda och jagade. En oväntad öppning i kompetensens och konkurrensens hetstrappa.
En verklig möjlighet att lära känna Gud, inte som en teoretisk
föreställning eller en känslotripp för att komma bort från verkligheten utan som den stora verklighet som gör det möjligt att börja förstå och förändra vår värld.

Med himmelriket är det annorlunda.

Två saker tar jag med mig från detta.

  1. Vi behöver säga som det är även om det innebär att vi visar våra mindre bra sidor, våra sår och ärr. Det är först då vi kan ta emot tröst, kärlek och nåd från varandra och från Gud.
  2. Nåden blir en katalysator som sätter oss i ett större beroende av varandra och så kan Guds ande börja arbeta med oss, våra relationer och i slutändan hela vår värld.

Så öppnas den större verkligheten upp, steg för steg och vi förstår att livet är mer än strul med barnen, god mat och arbete. Livet har en osynlig dimension som vi kan vända oss till precis när som helst och säga som det är. Och där ger Gud nåd.

Det är årsmötestider i våra församlingar och jag tänkte ge valberedningarna lite hjälp. För arbetet i församlingen är annorlunda. Församlingen är för mig en plats där jag får del av
Guds nåd när jag får möta er, dela livets upp och nedsidor och få vara i tjänst med och för andra.

Till sist vill jag läsa de sista orden från dagens episteltext. 1 Kor 1:3 Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
Bär dem den här veckan i din bön som en påminnelse om att
med himmelriket är det annorlunda!

Amen

/Jonas Wejde