Livets källa

Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. 

Ps 36:8-10

”Som barn var ofta min bror och jag med pappa i skogen. Pappa hade alltid lätt packning, det mesta hämtades ur skog och vatten. När vi efter någon lång vandring blev akut törstiga hände det att någon av oss sa ”vi går inte en meter till utan något att dricka. Pappa stannade plötsligt, satte fingret för munnen och hyssjade oss.
   – Ni måste vara alldeles tysta, sa han. Här någonstans skall det finnas en källa. Och vi tystnade. Stod alldeles orörliga och lyssnade med vår far efter något som han på ett ungefär visste var det fanns. Vi hörde vinden som drog genom trädtopparna. Vi hörde hur det knakade lite i de gamla granarna, men inget annat. Inget som lät som vatten. Så alldeles plötsligt vände sig pappa om och pekade.
   – Där är den, sa han. Så böjde han sig ned och krafsade i den torra mossan, flyttade undan ett par, tre stenar. Och mycket riktigt, där under rann den. Kallkällan.

Vi böjde oss ner och drack av detta isande kalla vatten. Och så lämnade min pappa efter sig en bild av andlighet: Den som vet var källorna finns behöver inte släpa så mycket med sig. Den som är bekant med de fördolda vattnen kan röra sig ganska fritt. Eller med psalmens ord: ”I din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa.” Av Tomas Sjödin

Genom tiderna har källan med vatten varit anledning till att människor bosatt sig i närheten. Den har tryggat och möjliggjort livet. I bibeln finns flera ställen som talar om källan, t.ex. möter Jesus kvinnan vid Sykars brunn, alltså vid patriarken Jakobs källa. Du kan läsa om mötet i Johannesevangeliet kapitel 4. Platsen blev en helig plats för de tidiga kristna, och idag är ett kloster där.

Vatten i Bibeln symboliserar ju rening och liv. Jesus talar om att vi får komma till honom och släcka vår törst. Att för var och en tror på honom, i dennes inre ska flyta strömmar av levande vatten (Johannesevangeliet 7:38-29). Detta betyder att han kan och vill ge oss det vi djupast behöver. Det vår själ och ande törstar efter. Detta gör han med hjälp av sin Ande, den Helige Ande, som också kallas Hjälparen.

Tomas Sjödin befinner sig i Sverige, i skogen som är den miljö många av oss är mer hemma i. Hans pappa behövde inte bekymra sig över att bära med sig vatten, för han visste hur han skulle göra för att hitta det. Han stannade upp, lyssnade, kalibrerade, och på ett oväntat ställe hittade han källan, och kunde så ge sina söner något att dricka. Precis som Tomas pappa, så behöver vi inte leta länge – källan finns här nära och låter sig finnas om vi söker. 

Kanske vill vi inte alltid närma oss Gud. Vi vill inte komma till källan och dricka av vattnet. Kanske för att vi inte har behov, eller för att vi inte fullt ut litar på Jesu godhet, kärlek och plan för våra liv. Att han kan förändra något för oss till det bättre.

Jesus känner oss allt igenom. Och gjorde det innan vi kände oss själva. Vi behöver inte va rädda, inte ens för att visa det där vi försöker gömma. Blicken han ger oss, är inte dömande, utan kärleksfull, förlåtande och upprättande. Han längtar efter dig och vill ge dig sitt vatten. Som blir till en ström av liv i ditt inre. Idag och i evighet.