Jesus gör frukost! Läs Jonas Wejdes påskdagspredikan här!

Jesus gör frukost
Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!
Det är en ny morgon, världen är inte sig lik. Luften är lättare att andas, döden är inte längre det sista som händer, livet har segrat!
Låt oss läsa om de glada nyheterna, från Johannes evangelium kapitel 20 och 21.
Maria från Magdala och Herren
Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna?” Hon svarade: ”De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom.” När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?”
Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: ”Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.” Jesus sade till henne:
”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom: ”Rabbouni!” (det är hebreiska och betyder mästare). Jesus sade: ”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.” Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.
Maria är uppriven, hon skulle gå och sörja efter sabbaten men nu har någon stulit hans kropp. Hon har fortfarande inte smält allt som hänt och frågan är om hon någon gång kommer att göra det. Men så säger den där mannen hennes namn. Maria. Då öppnas hennes ögon!
Första gången Jesus visar sig får vi veta att Jesus verkligen har uppstått och att när Jesus uppstår är relationen mellan människa och Gud helt upprättad. Och inte bara mänskligheten i stort utan just dig och mig. När Jesus säger vårt namn, kallar just dig så får vi syn på honom. Frågan är om vi är närvarande nog att höra hans röst?
Vi fortsätter läsningen.
På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.”
Mitt i rädslan, i ovissheten för framtiden, i karantänen så står Jesus där mitt ibland dem och ger dem frid.
Jesus frid fördriver rädslan och river murarna jmf rädslan för Corona, rädslan för flyktingen, rädslan för döden.
När vi lever med den uppståndne Jesus så kan vi säga att det finns hopp, döden är ej slutet.
Det andra vi tar med oss är att Jesus sänder oss genom anden. Att när vi är samlade kommer Gud till oss och ger oss av sig själv genom anden. Vi får då uppdraget att ge av Guds frid, Guds shalom till alla omkring oss. Shalom betyder just att saker får bli hela och så som det var tänkt att vara. Alltså innan människan vände sig bort från Gud. Jesus säger att vi genom våra liv får visa på denna frid.
Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick till så: Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: ”Jag ger mig ut och fiskar.” De sade: ”Vi följer med dig.” De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: ”Mina barn, har ni ingen fisk?” De svarade nej, och han sade: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.” De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: ”Det är Herren!” När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: ”Hämta några av fiskarna som ni just fick.” Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sade till lärjungarna: ”Kom och ät.” Ingen av dem vågade fråga honom vem han var; de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.
Tredje gången Jesus visar sig är det mitt i vardagen. Lärjungarna har återvänt till fisket efter allt som hänt, det är slit det är jobb det är vardag. Även här dröjer det innan de känner igen mästaren. Inte förrän de lyssnar på rådet och kastar ut på andra sidan så upptäcker de att det är Jesus som är där. och vad gör han då?
Han gör frukost.
Det tredje vi tar med oss är att efter uppståndelsen så finns Jesus med oss varje dag, oavsett dagsform, oro, glädje så gör han frukost med oss. Ibland ser vi det, ibland inte. Då kan vi behöva kasta nätet på andra sidan båten, och plötsligt ser vi Guds rike träda fram.
Så vad betyder uppståndelsen för oss på tisdagmorgon när påskhelgen är över och jobbet börjar igen med oro över Corona, roddande med barn, ångest över jobbet, rädslan för att de gamla och sjuka ska bli smittade, samtal med grannen, glädjen över nya barn. Jo uppståndelsen innebär att Jesus gör frukost med oss och säger, oavsett vad du går igenom, frid vare med er!
För oss handlar det om att välja att kasta ut nätet på andra sidan, att välja att lyssna när han säger ditt namn och att med hans hjälp dela den här friden med alla i vår närhet. Låt oss be!