Herren är min herde… Här kan du läsa pastor Jans tankar för dagen!

Den gode Herden. Vi är nu framme vid den tredje söndagen i Påsktiden enligt kyrkoåret. De texter i bibeln som är föreslagna för denna söndag handlar om den gode Herden.

Den gode Herden
Vi är nu framme vid den tredje söndagen i Påsktiden enligt kyrkoåret. De texter i bibeln som är föreslagna för denna söndag handlar om den gode Herden. Bland annat läser vi i evangelietexten från Johannes 10 kapitel om hur Jesus i samtal med de judiska ledarna som trängs omkring honom säger ”Men ni tror inte för ni tillhör inte min fårhjord, mina får känner igen min röst, och jag känner dem, och de skall följa mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig gå under.”
Från 1 Petrusbrevet påtalar författaren vikten av att vara goda ledare och han säger bland annat ”Jag ber er att vara herdar för Guds hjord. Ta hand om alla i församlingen, utan minsta ovilja. Gör det inte för att ni skall tjäna på det, utan för att ni är ivriga att tjäna Herren.”
Bibeln ger oss många goda råd om hur vi skall uppträda mot varandra, och i dessa tider som vi genomlever just nu, kan detta råd vara till oss var och en, att ta hand om varandra, och vara föredömen för vår tid.
Men den text som talar till oss om tröst och hjälp under alla förhållanden, i mot och medgång, i den mörkaste tiden eller under de stora tiderna av glädje, är väl den föreslagna Psalmen för denna söndagen, den 23 Psalmen.
Innehållet i dessa få verser är så rikt att jag skulle behöva minst ett par söndagar till för att ösa ur dess innehåll. Kanske blir det möjligt. Jag väljer att läsa från en bibelöversättning som heter Nya Levande Bibeln, därför att den ger en annan dimension av texten. Psalm 23, Den gode Herden.
Herren är min Herde, och därför har jag allt vad jag behöver.
Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till källor med friskt vatten.
Han ger mig ständigt ny styrka till kropp och själ. Han leder mig på rätta vägar och hjälper mig leva efter sin vilja.
Även om jag vandrar genom dödens mörka dal, behöver jag inte vara rädd, för du finns bredvid mig, och din käpp och stav hjälper mig på vägen.
Du ger mig god mat mitt framför ögonen på mina fiender, ja, jag får vara din hedersgäst. Du fyller min bägare till brädden, och dina välsignelser flödar över!
Din godhet, vänskap och kärlek följer mig hela mitt liv, och jag ska alltid få bo i ditt hus”
Vid sidan av Johannes 3:16 ”Ty så älskade Gud världen….” så är nog den 23 psalmen de mest lästa och citerade verserna i bibeln. De är nog få människor som inte känner till denna psalm. Någon bibelforskare har reflekterat på placeringen; att den fått sin plats mellan den 22 psalmen som talar om korset, om den gode Herden som dog för din och min räddning och Psalm 24 som talar om Överherden som skall komma åter. Så talar psalm 23 om den store Herden som bevarar sin hjord med outtröttligt tålamod.
En känd filosof fick för många år sedan uppmaningen att bekänna och formulera sin tro, då läste han psalm 23. När han läst färdigt säger han så här: ”Detta är min trosbekännelse, jag varken behöver eller önskar någon annan. Jag lärde den av min mor, och de sista 20 åren har jag upprepat den för mig själv varje morgon, ändå förstår jag ej ens hälften. Jag har bara börjat att stava på dess outgrundliga betydelse. När döden kommer har jag inte slutat därmed, genom Guds nåd skall denna psalm förbli min trosbekännelse.”
Psalmen har blivit kallad ”en sångare i pilgrimsdräkt, som av Gud fått uppdraget att vandra fram och tillbaka i världen, sjungande en så ljuvlig melodi, att var och en som hör den, glömmer sorgerna som betungar och söndersliter hjärtat.”
Mer än tre tusen år har gått sedan David – Israels ljuvlige sångare – skrev och sedan sjöng denna ljuvliga psalm.
Mycket har hänt under 30 århundraden, många minnen och saker från Kung Davids tid har fallit i glömska. Harpan som han använde är förmultnad, Lagboken som han begrundade dag och natt är borta, slungan som han använde, bland annat mot Goliath, finns inte mer, hans svärd är också borta.
Men psalmen som han författade och sjöng, den lever kvar trots alla århundraden som har försvunnit in i historiens dunkel, och den är lika frisk och aktuell idag som den var när David sjöng den, den första gången. Miljoner människor över hela världen och genom alla tidsåldrar har hämtat styrka i denna förunderliga sång. Ofta har jag själv, likt många andra, suttit vid sidan om människor som levt ett långt liv och vill höra den 23 psalmen uppläsas vid sina sista andetag.
Herren är min Herde.
Detta är det första vi måste fundera över, och komma tillrätta med. Kan du som tar del av denna betraktelse, avge den bekännelsen: Herren är min herde. Herren vars namn betyder – Jag Är – Den levande, den som var, är, som kommer, den förste och den siste. Allt annat i denna världen, allt annat liv förändras, men endast Han är densamme igenom alla tidsåldrar. Detta mäktiga väsen är vår Herde. Allt liv, från den minsta kryp till de mäktiga ärkeänglarna inför Guds tron, är beroende av och har sitt upphov i Gud.
Visst har vi orsak också idag att tillbedja och prisa honom!
Herren är min Herde
Varje gång jag upprepar dessa ord, tänker jag på Jesus, Guds son, den gode Herden. Det förenar namnet på den evige Guden med det sköna namnet på vår frälsare Jesus Kristus.
Herde, denna benämning på Gud uttalades första gången av en döende man i Egypten. Det står om honom i 1 Moseboken 48:15-16.
”Han välsignade Josef och sa, – Den Gud som mina fäder Abraham och Isak har vandrat inför, den Gud som har varit min Herde från min födelse, ända till idag, han skall välsigna pojkarna.” Jakob hade själv varit herde under en lång rad av år och visste därmed vilken betydelsefull uppgift det var att leda hjorden och se till att alla var med. Ordet herde återkommer gång på gång i bibeln, i dess sista bok Uppenbarelseboken 7:17 står det
”Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor och Gud skall själv torka bort alla deras tårar från deras ögon.”
Vilken fantastisk framtid den troende människan har, att vi trots svåra tider får vara fast förvissade om att den gode Herden leder oss igenom allt som kan möta oss, i den här tiden och ända in i framtiden.
Jag önskar er alla Guds välsignelse.

Vallstena den 26/4 Jan Olander