”Godhet och nåd…”

Nu har pastor Jan funderat färdigt på Herdepsalmen – läs hans tankar om godhet och nåd här!

Nu har jag funderat färdigt!

Åtminstone när det gäller avslutningen av mina små betraktelser över den 23:e psalmen (herdepsalmen i Bibeln). Vid fyra olika tillfällen under våren har vi gått igenom denna fantastiska odödliga psalm skriven av Kung David för cirka 3000 år sedan. Om du läser den på nytt igen, kan den förändra ditt liv!

Psalm 23 (Nu i Bibel 2000-översättning)
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Ett av mina barnbarn, 10 år gammal, kröp upp i en fåtölj, dagen innan sommarlovet. Efter en stunds filosoferande säger han till sin mamma, ”jag skulle behöva en förändring i mitt liv” varpå mamman svarar, ”vad sägs om 10 veckors sommarlov?” Snabbt kommer en suck från tioåringen och svaret, ”men mamma det börjar ju inte förrän i morgon, jag vill ha en förändring nu!”

Nu vill jag koppla detta uttalande med den härliga pingsttexten för ett par veckor sedan, när vi fick lyssna till Jonas Wejdes fina predikan om bland annat den Etiopiske hovmannen, som i ett enda ögonblick fick sitt liv förändrat. Han mötte den gode herden och hans liv förvandlades, och avslutningen av den berättelsen blev: och i stor glädje! fortsatte han sin färd.
Han fick en förändring i sitt liv när han lyssnade till Filippus, som talade om det glada budskapet. Han var smord med glädjens olja, fylld av Jesu kärlek, så stark att hans bägare flödade över som psalmen säger. Kanske just du har mött en sådan kristen person, en som är så glad över sitt möte med Jesus att hans bägare flödar över, och har blivit till samma välsignelse för dig, som Filippus blev för den sökande mannen på den dammiga Damaskusvägen.

Tänk att du och jag som mött en personlig frälsare också kan flöda över till våra medmänniskor med detta glädjens budskap och få förmedla slutorden i den 23:e psalmen: ”Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv”.
Att möta den Gode Herden är inte ett ögonblicksverk där glädjen och friden tar slut efter ett tag, han följer vid din sida hela ditt liv.

Här skulle vi kunna sätta punkt, men vi läser också dagens texter för denna söndag, den 28 juni, som handlar om ”Förlorad – men återfunnen”. Evangelietexten är hämtad från Lukas 15 kapitel om den förlorade sonen. Honom finner vi i stor trygghet i fädernehemmet, men han väljer en annan väg. Där inser han till slut vad han gått miste om på sin äventyrliga livsbana, och återvänder hem.

Psalmtexten för denna söndag är hämtad från 119:e psalmen, vers 170-176
Min bön kommer inför ditt ansikte, rädda mig enligt ditt tal.
Mina läppar flödar över av lov, ty du lär mig dina stadgar.
Min tunga prisar ditt lov, ty alla dina bud är rättfärdiga.
Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar.
Jag längtar efter din frälsning, Herre din undervisning är min glädje.
Låt min själ leva, så skall jag lova dig, låt dina domslut hjälpa mig.
Jag har gått vilse som ett förlorat får.
Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

Hur än livet ter sig för dig eller mig, vilka vägar vi än väljer,
så följer oss den Gode Herden,
han finns alltid där redo att omfamna oss,
hans godhet och nåd följer mig hela mitt liv.

Vallstena den 27 juni 2020
Jan Olander