Gåvor av nåd

Jans predikan från Snäckan 16 augusti, om hur Gud ger oss olika gåvor – av nåd!

Ungdomar i ring som håller sina händer in mot mitten av ringen

Några tankar kring texterna söndagen den 16 augusti, 10:e efter trefaldighet i kyrkoåret, ”Nådens gåvor”.

1 Korinthierbrevet 12:4-11(Svenska folkbibeln)
”Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.
Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill”

Denna text handlar som synes om andliga nådegåvor, som skiljer sig från gåvor som vi fått naturligt vid födseln, det kan vara arv från våra föräldrar, eller saker som vi haft naturlig fallenhet för genom till exempel studier eller övning. Men även här säger bibeln att vi behöver bli andefyllda. När Israel återvänt från Egypten skulle man bygga upp en Gudstjänstbyggnad (ett tabernakel). Då behövdes många olika hantverkare.

Då kan vi läsa i 2 Mosebok 31:1-2
”Herren sa till Mose, Se jag har kallat Besasel, son till Uri, son till Hur av Juda stam,
jag har fyllt honom med Guds Ande med vishet och förstånd, med kunskap och skicklighet i alla slags hantverk.”

På ett flertal ställen i Nya Testamentet kan vi läsa om Nådens gåvor, av vilka vi fick ett axplock i dagens text. Någon har uttryckt det såhär, att nådens gåvor är arbetsredskap som Guds Ande utrustar oss kristna med, för att vi skall kunna delta i det gemensamma arbetet att bygga Guds rike här och nu.


När vi läser i början av texten från Korinthierbrevet kan vi se en antydan till en viss uppdelning i
1 Nådegåvor
2 Tjänster
3 Kraftgärningar
Man kan se att de återspeglar något av treenighetens rikedom.
Vi kan i alla fall konstatera att Anden ger oss nådegåvor i olika kombinationer allt efter som han vill.
Gud vill att vi skall vara beroende av varandra och i kärlek betjäna varandra, för att beröra den bygd och det sammanhang vi är satta i.

När vi kommer till evangelietexten för denna söndag så finner vi den i Lukas 7:46-48 (med överskriften Vem är störst?)
”Bland lärjungarna kom frågan upp om vem som var störst bland dem. Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade – Den som tar emot det här barnet i mitt namn han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst -”
För två veckor sedan skrev undertecknad en betraktelse kring ”Störst går först”. Den behandlar samma tema, läs den gärna.

Backar vi ytterligare tre veckor i kyrkoåret hamnar vi i apostladagen som handlar om hur de 12 lärjungarna kallas av Jesus till hans efterföljare och till tjänst. En brokig skara, kanske inte de med de kriterier som vi skulle tycka var optimala i ett sammansvetsat arbetslag. De kom från helt olika uppväxtförhållanden och miljöer. Men efter kallelsen – följ mig – och i närheten av Jesus under tre år fick de Andens utrustning med de nådegåvor som Han (Anden) visste att de behövde. De blev begynnelsen till den andliga rörelse som spred sig över hela den dåtida världen, som Professor Harald Riesenfeld har uttryckt det – det var som en smitta -. Tänker vi på de coronatider som vi just nu befinner oss i, förstår vi vilken inverkan och spridning den kristna tron fick.


Men vilka var de första lärjungarna? Vid ett axplock, finner vi:
Natanael En filosofisk typ som satt och mediterade under ett fikonträd när kallelsen kom ”Följ mig”
Matteus Han hade en konservativ politisk bakgrund
Simon En radikal man från yttersta vänstern
Jakob Hetsporren som ville kalla ner eld från himlen när han blev riktigt upprörd.
Johannes Jakobs bror, som var en fridens man, han som skrev så mycket om kärlek
Tomas Han som benämns som tvivlaren, men som egentligen blev en de mest hängivna efter sitt personliga möte med Mästaren själv.

Helt olika personligheter, men tillsammans, utrustade med nådens gåvor, var de ”oslagbara”.

Då landar vi i den föreslagna Psaltarpsalmen för denna helg.
Psalm 28:6-9 (nya levande bibeln)
”Prisa Herren, för han har lyssnat till mitt rop på hjälp!
Han har gett mig ny kraft, och han skyddar mig för varje fara.
Jag litade på honom och han hjälpte mig.
Glädjen bubblar nu i mitt hjärta, och jag brister ut i lovsånger till honom. Herren skyddar sitt folk och ger seger åt sin smorde kung.
Försvara ditt folk, Herre! Försvara och välsigna dem som är dina!
Led dem som en herde, och bär dem i dina armar för evigt.”


Just du skall veta, att du behöver aldrig känna dig ensam och övergiven oavsett vad du eller jag behöver gå igenom. Du kan också få känna att det bubblar i ditt hjärta, när han ger dig ny kraft genom den Helige Ande.
Avslutar denna lilla betraktelse med den välsignelse som Paulus gav till församlingen i Korinth:
2 Korinthierbrevet 13:13
”Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.”

Vallstena den 16/8 2020
Jan Olander