Bönen

Anna Ljungs predikan på Bönsöndagen, om hur vi kan dela allt med Gud.

Ljusbärare Väte Missionskyrka

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Matteus 6:5-8

Kompis att prata med

Kompisar.

Att har en kompis som betyder mycket kan var livsavgörande.

Avgörande i alla möjliga tider i våra liv.

En kompis som man kan vara sig själv med.

Och pratar med om allt.

Både det man är stolt och glad över.

Och det som inte blev så bra.

Både om ens största glädje och ens djupaste sorg.

Och allt däremellan.

En kompis som är bra på att lyssna.

Och kan ställa frågor som hjälper en.

En kompis som man även kan diskutera med.

Böneboken

Idag är det bönsöndagen.

Min första bönebok var en smal liten bok.

Den är fortfarande vägledande för mig och har en given plats i min bokhylla.

Titeln är ”Jag kan säga allt till dig, Gud”.

Titeln vittnar om en möjlighet.

Möjligheten för dig och mig att också säga allt till Gud.

Såsom vi kan prata med en god, lyssnande kompis som känner oss väl.

Gud vill oss.

Gud vill umgås med oss, vara med oss och prata med oss.

Gud välkomnar oss alltid när vi kommer med våra tankar och känslor.

Gud vill och kan lyssna till allt vi har på hjärtan.

Det kan vara livsavgörande för oss att vi hittar vårt sätt att be, vårt sätt att prata med Gud.

Och att lyssna till vad Gud har att säga oss i bönen.

Jesus & bergspredikan

Jesu ord om bönen som Inger läste är en del av hans Bergspredikan.

Det är hans längsta sammanhållna tal

Även Lukas har återberättat talet men i kortare form.

Matteus har koncentrerat sig på Jesu etiska undervisning.

Hans ord om bönen kommer i mitten av talet och kan ses som en höjdpunkt.

Både första och sista delen tar upp frågor om hur vi ska vara mot varandra och andra.

När vi går ut och möter andra än oss själva.

Gå in i din kammare

När Jesus pratar om bönen säger han att vi ska gå in.

In i vår kammare, stänga dörren och be till Gud fader som är just där.

Jesus uppmanar oss och vill vägleda oss att inte bara stänga våra fysiska dörrar och gå i våra egna fysiska kammare.

Utan även i våra inre rum.

Och komma oss själva nära.

Något händer med bedjaren

När vi ber händer något med oss.

Bedjaren är kanske den som förändras mest i ett bedjande liv.

När vi ber blir det tydligt vad som är på vårt hjärta.

Bönen hjälper oss även att fokusera vårar tankar och att sätta ord på dem.

Frid i våra hjärtan

Paulus skrev om bön i sitt brev till de kristna i Filippi.

Han skrev:

”När ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.”

Något händer med oss när vi ber.

Vi kanske inte får det bönesvar vi frågat efter.

Men Guds frid kan ge våra hjärtan och tankar skydd i vår Herre och Frälsare.

Avslutning

Bli stilla och öppna det rum som finns inom dig.

Därinne finns en bön.

Och bönen är både din och du.

Amen.

Gemensam sång nr 821 ”Du är en bön”.

9 maj 2021 Anna Ljung