Vinden blåser vart den vill

Hur skulle du beskriva frihet?
Är du fri? Om inte, vad håller dig tillbaka?

En dag gick jag andaktsstigen nere vid Snäckan med vår valp Temlan. Det var soligt och härligt, men som från ingenstans slog vädret om. Jag har börjat förstå att det ofta gör det snabbare på Gotland än vad jag är van vid, men har ännu inte lärt mig att förbereda mig ordentligt och såklart var jag för kallt klädd. Molnen kom inrullande och träden började susa och vaja ordentligt i skogen där vi gick. När vi kom ner mot vattnet såg jag hur gräset la sig ner i vinden och fåglarna kämpade för att komma fram.

Då kom jag och tänka på ”Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.” Så säger Jesus i Johannesevangeliet 3:8. Ingen kan kontrollera vinden, den är fri. Kanske är det därför en av uttrycken för Anden är just vinden: ”Där Guds Ande finns där finns frihet” 2 Korinthierbrevet 3:17 .

Texten
När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.

I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas?Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.

 Apostlagärningarna 2:1–11

Om texten
Pingstdagen är ju kyrkans födelsedag! Det var här det började. Det här som är kyrkan. Efter att Jesus stigit upp till himlen stängde lärjungarna in sig i ett rum i Jerusalem. De var rädda och oroliga, vad skulle hända nu? Vi kan läsa att när Andens vind kom fylldes de av kraft, mod och frimodighet. De gick ut i staden och började tala olika språk, språk som andra förstod. Det står senare att Petrus predikade så att flera tusen kom till tro på en dag. I Apostlagärningarna kan vi läsa hur de första kristna levde i generositet mot varandra och alla som behövde hjälp, många blev botade och underverk skedde. Budskapet om Jesu uppståndelse började sprida sig i världen, de troende blev fler och församlingarna blev fler.

Vad betydde det att lärjungarna började tala olika språk som andra förstod? I alla tider har vi människor grupperat oss, och värderat varandra utifrån de grupper vi tillhör, som tex, etnicitet, språk, religion, kön eller klass. I den här passagen visar Anden ordningen som Gud vill ska råda mellan människor. Och i kyrkan. Andens kraft går över de gränser som skiljer oss människor åt. Alla har tillgång till och kan lära känna Gud. Anden gör inte skillnad på människor.

De första församlingarna var gemenskaper som rev ner murar, de sociala ordningarna. Jesus var den första som gick emot de sociala normerna, när han umgicks med de som var utstötta, orena och som andra religiösa ledare såg ner på. Han befriade och upprättade de förtryckta. Han visade tydligt vad han önskar av oss som vill följa honom – hur vi ska behandla vår nästa. Och vill vi följa honom måste vi fortsätta försöka göra just så, även om det är svårt i praktiken. Men Pingstdagen påminner om att det är möjligt med Den Helige Andes hjälp.

Tankar om Anden 
Det hade varit häftigt att vara med där på Pingstdagen. Men vi ska inte gå tillbaka hur det var för 2000 år sen. Anden har genom alla tider skapat nytt, lett människor i den tid som är och ofta har den banat ny mark. Anden har förnyat och lett människor på oväntade sätt och till oväntade platser. Det går inte att fånga eller styra den.

Med den historien i ryggen är det spännande att fundera över var samma Ande vill leda oss idag? I vår värld och här på Gotland. För Anden är ju här och verksam här och nu. Och har en plan för oss. Är vi med på den? Hur ser vår framtid ut? Vad tror du?

Helig Ande har ju många namn: Hjälparen, Tröstaren, Försvararen, Befriaren, och Livgivaren. Helig Ande är även Sanningens Ande och sanningen är något som gör oss fria (Joh 8:32). Anden visar att Gud vill ge oss frihet, inte kontrollera, tynga ner eller få oss att göra sånt vi inte vill. När vi talar ärligt med Gud och vågar lyssna till svaret, börjar något hända med oss. Där Guds ande är befrias vi ifrån allt som vill binda oss och hindra oss för att leva de goda mänskliga liv som Gud har skapat oss för.

Jag tror att Anden vill fylla oss med liv. Vill inspirera, vägleda, uppmuntra, trösta och tala till oss. På det sätt vi var och en förstår. Precis som var och en hörde sitt språk talas där på pingstdagen, så kommunicerar Gud med oss på det sätt vi var och en behöver. 

Jag är inte någon seglare, men jag har paddlat rätt mycket, och det behövs inte så mycket paddlande egentligen för att fatta att det är bra mycket lättare att paddla med vinden i ryggen. Jag tror att det är så med Anden också: med Anden i ryggen blir vi hjälpta. 

Att se med Guds blick
Anden hjälper oss att se på andra med Gud ögon, som i  julpsalmen O helga natt: ”uti din slav, du ser en älskad broder och se din ovän ska bli dig så kär”. Anden uppmuntrar oss att sprida Guds kärlek till alla människor och verka för fred och rättvisa i hans namn.

Anden hjälper oss att se på skapelsen med Guds ögon. Vi ser att den är vacker, värd att älska och vårda för att Gud har skapat den. Förutom att jorden är vårt hem, så har skapelsen har ett värde i sig självt.

Anden hjälper oss också att se på oss själva med hans ögon, När vi låter helig Ande leda, kommer den arbeta med oss, men aldrig mot vår vilja. Det handlar återigen om frihet, fri vilja. Anden får oss att förstå vem Gud är. Att vi kan få en personlig relation med honom. Gud vill ha relation med dig, inte för att han vill ha något av dig, utan för att han älskar dig.

Hur skulle du beskriva frihet?
Är du fri? Om inte, vad håller dig tillbaka?
Anden blåser vart den vill, låt den ge dig vind i ryggen.
Du kommer att bli överraskad.
Amen