Vägen till korset

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Filipperbrevet 2:5-11

Jesu väg till Korset börjar redan på Palmsöndagen, söndagen innan påsk. Kontrasten mellan Palmsöndagen och långfredagen kunde inte vara större. Jublet och festyran byts mot hån och skällsord . Den firande Folkmassan byts ut mot en hatisk mobb. På Palmsöndagen är människorna uppfyllda av sina förväntningar på Jesus. Deras egna önskningarna, befrielsen från romarna, längtan efter Messias och allt han skulle göra för dem. På långfredagen är besvikelsen total. Men vägen till korset slutar ju inte där…

Jesus kunde avstå världens glans och makten Fadern gett honom. Han hade möjlighet att lämna, när han visste vad som väntade honom, men valde att stanna kvar. Han tog sitt kors. För att visa vad kärlek är. Vem Gud är. Och försona världen med sig.

Versarna från Filipperbrevet grundas i detta, och kallas ”Jesushymnen” och var troligtvis en lovsång eller nån slags gemensam bön, eftersom det finns många poetiska uttryck i den. Det sägs vara en av de första trosbekännelserna, och beskriver vem de första kristna följer.

Paulus skriver till församlingen i Filippi, troligtvis från fängelset i Rom. Trots att Paulus alltså sitter i fängelse så är hela Filipperbrevet ett tackbrev, församlingen har varit generösa mot de som behövt deras hjälp och visat stor tro. Så Paulus skriver upprepade gånger om glädjen (på grekiska, χαρά – chará) i Kristus. Och om att ha Jesus som förebild.

Paulus uppmuntrar församlingen att ha samma attityd som Jesus – ”Låt det sinnelag råda”. Att ha honom som exempel, handlade främst om i behandlandet av varandra i församlingen, och andra troende, men förstås även bemötandet av alla medmänniskor.

Jesus hade Guds natur men avsade sig sina privilegier och sin makt. Han blev vår tjänare, eller slav, kan man också översätta det med. På Skärtorsdagen visar han det när han tvättar lärjungarnas fötter. Och när han instiftar nattvarden, visar han hur han kommer ge allt för oss, även sitt liv. Att Jesus valde att ta på sig korset är det främsta exemplet i tjänande ledarskap. Tänk om våra ledare världen över kunde handla liknande, eller iaf låta sig inspireras av Jesu inställning till makt…

Eftersom Jesus avsa sig sin makt och blev ödmjuk så har Fadern upphöjt honom, och varje knä kommer en dag att böjas och varje tunga bekänna att han är Herre. Med andra ord, stämma in i Guds ja för vår värld.

Om vi har Jesus som en förebild i våra liv, uppmanas vi att låta hans sinnelag råda i hos oss. Det måste ju betyda att det är något vi kan välja, eller be Gud om hjälp med. Fadern har skänkt oss den möjligheten.

Korsets väg blev konsekvensen av Jesu sinnelag, och det kan vara provocerande när vi försöker följa honom. Det är viktigt att komma ihåg att när han verkade maktlös och besegrad, så gick han mot sin seger. Vi ska inte vara offer eller likgiltiga för världens grymheter i största allmänhet, det var ju inte Jesus heller.

Att låta hans sinnelag råda, handlar ytterst om att vara beroende av Gud och ett ja till Gud Faderns vilja för sitt liv. Att lägga livet i Guds händer. Jesus hade absolut tillit till Fadern, att hans väg och vilja var det rätta och det goda, även när det förde Jesus mot döden. För det förde honom även till uppståndelsen på tredje dagen.

Kanske är det ett sådant ja Gud längtar efter att höra av oss också, även om det kan vara svårt. Om det vi har framför oss verkar omöjligt, så vill han att vi sätter vi vår tillit till honom. Att han är med. Kanske att det Gud vill ha av oss det är vårt ja till den Jesus som gett allt till oss. Och gjort allt för oss. Att hans sinnelag får visa väg även i våra liv.
Amen