Se vilket hopp -om Efesierbrevet

I gudstjänsten 28 januari fick vi ta del av ett bibelstudium med Rikard Roitto om Efesierbrevet – vill du också lyssna på det så finns det här. På Equmeniakyrkans hemsida finns det fler!