Att ha ett Mariahjärta i en Martavärld

Vad är det bästa? Läs Jonas Wejdes tankar om Marta, Maria och att vara Jesu lärjunge.

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 september, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Händer som formar ett hjärta framför en trädstam


Förra veckan hade vi församlingsdag och vi fick börja att fundera tillsammans på vilka vi vill vara som församling, vad vi drömmer om, vad vi är rädda för, vilka lokaler vi satsa på.
Ingrid delade på ett fint sätt hur vi alla behövs i församlingen som delarna på en kropp. Vid fikat satt vi och pratade lite och då kom det fram att det ibland kan vara svårt att hitta sin plats om man inte gillar att prata, sköta ljudet eller sjunga. I dag ska vi se hur Jesus hjälper oss att förstå hur vi kan tänka kring detta. Och som vanligt med Jesus så vänder han världen upp och ner, eller snarare han vänder den rätt.


Luk 10:38
Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”


De flesta menar att Maria är Maria från Magdala som också smorde Jesu fötter med olja.
Maria var också den som var först vid graven och upptäckte att Jesus var borta. Hon var alltså en lärjunge som var mycket nära Jesus. Det är anmärkningsvärt att Jesus väljer en kvinna i en så mansdominerad värld att beskriva lärjungaskap.
Jesus visar att här på lågmäld motkultur mot den maktens och prestationens kultur som rådde då och råder idag.


Jesus beskriver historien kring Lasarus systrar Marta och Maria efter att han berättat historien om den barmhärtige samariern som vi så fint fick dramatiserad här förra veckan. Mats har redan fått flera erbjudanden från olika filmbolag efter rollen som rövare.
Jesus berättar dessa två berättelser som ett svar på den frågan från lärjungarna i stycket innan.
En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?«
26 Jesus sade: »Vad står det i lagen? Hur lyder orden?« 27 Han svarade: » Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. « 28 Jesus sade: »Det är rätt. Gör det, så får du leva.« 29 För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: »Och vem är min nästa?«

Som svar på frågan ”vem är min nästa” så berättar Jesus liknelsen om den barmhärtige samariern.
Så historien om Maria och Marta verkar alltså fördjupa kärleksbudet.

Att förhålla sig som Marta

Hemma hos oss hör vi ofta “ Alla andra får spela det där spelet” “Alla andra har ju en telefon”, “ingen annan har regnkläder”. Om man har varit med ett tag så vet man att alla andra kanske är en eller två i klassen.
Men faktum är att även vi faller in i det här mönstret. Vi scrollar i flödet och får en inredningsbild här, ett par fötter i ett turkost vatten
där, ett nyrenoverat kök här, ett gäng glada barn där. Så formas verkligheten utifrån summan av de bilder som vänner och bekanta väljer att lyfta fram.
Detta leder till att vi värderar oss själva i relation till den här ytliga vridna bilden av verkligheten. Vårt liv tenderar att bli ett jagande efter att upprätthålla någon form av perfekt yta som inte finns. Det är en del av Martas agerande i vår tid.


En annan del är att kyrkan och våra liv speglar marknadskrafterna i vårt samhälle. Det som ibland kallas 20/80 samhället. 80% av befolkningen konsumerar det som 20% producerar. Det riskerar inte bara att bränna ut en del utan det gör framförallt att vi får en
syn att vissa får uppgiften att ha kontakt med Gud och förmedla detta vidare. Det gör att anden inte genomsyrar hela kroppen så att den fungerar.


Att förhålla sig som Maria

När jag var i senare tonåren och skulle börja bibelskola så funderade jag mycket på vad det innebar att vara kristen. Jag fick dåligt samvete om jag inte bad tillräckligt eller läste bibeln. Tron blev något jag skulle prestera.
Allt eftersom har min bild av tron gått från något statiskt som antingen är stor eller liten till att vara en som utgår från mig till något som är en riktning som kommer till mig när jag vänder mitt liv mot Gud.
Jag tror att det finns något av det förhållningssätt som Jesus menar att Maria har, att välja det bästa.


En annan Maria är Jesu moder. Även hennes liv kan lära oss något om lärjungaskap. Hennes respons till ängeln är två saker. Först att säga som det är. ”Jag är rädd”. Och det andra att ”trots att jag inte förstår allt så ske din vilja och inte min” när ängeln kommer till henne och hon sa ”låt det ske med mig som du har sagt”.


Magnus Malm uttrycker det i en av sina böcker att vi kan se på kyrkan som projekt eller moder. I projektet så är det vi som ska styra upp och göra så fint för Gud som möjligt, som Marta. Om vi ser det som en moder blir vårt uppdrag att ta emot av Guds kärlek och nåd, bara det. Den engelske Jesuitprästen Gerard Mainly Hopkins sa att
She had one work to do; Let all Gods glory through.
I den kärnfulla sammanfattningen så hittar vi även mycket av vår uppgift som kyrka.


Vad innebär då detta för dig och mig?
Att fira Gudstjänst är något vi gör tillsammans, inte något vi konsumerar. Den som sjunger och spelar är lika mycket mottagare av Guds kärlek som dig som sitter i bänken. Vi tar emot Gud tillsammans.
När vi möter våra medmänniskor så tar vi emot Jesus. När två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland er. Det ni gjort för en av mina minsta har ni gjort mot mig. Jämför med Emmausvandrarna.


Så det verkar handla om ett ändrat sätt att tänka, ett sätt som inte är präglat av den här världen utan av Gud. Rom 12:2 ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar…” Och som alltid så löser vi inte det här utan andens hjälp. Som vi.. precis tar emot.
Så nästa gång du lägger klinker i källaren i Väte- tar du emot Jesus genom tjänandet.
Nästa gång du sjunger i kören- tar du emot Jesu kärlek när du vänder dig mot honom.
Nästa gång du hanterar en stökig scout – tar du emot Jesus genom att ta hand om den minsta.
Nästa gång du bjuder in den ensamme grannen så är Jesus mitt ibland er!


Så blir Gud närvarande, inte genom eldskrift eller stormvindar utan genom ett gäng på västra Gotland som samlas i hans namn och knegar på i relationer, verksamhet och lokaler.
Och så räddas världen. Genom att vi vecka efter vecka vänder oss mot honom.
I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.