Kören

Församlingens kör består av cirka 15 sångglada människor som övar varannan tisdag i Väte Missionskyrka kl 19:30. Är du intresserad av att vara med, kontakta Lena Gomér, tel 0498-243103, mobil 0768-243103.

Vi medverkar regelbundet i församlingens gudstjänster och brukar även ha vår- och julkonserter.

Bild2

Julkonsert i Väte Kyrka 30 december 2011