Pastor

Anna Ljung, som varit vår pastor sedan 2008, avtackades på Palmsöndagen av församling och Equmenia. Såväl stora som små mötte upp för att säga Tack och Vi ses! Anna är nu pastor i Visby missionsförsamling, och sjukhuspastor som förut.

Därför söker vi ny pastor, med ett hjärta som klappar extra för barn, ungdomar och unga familjer.

Vi är glada att under vakanstiden få hjälp av Jan Olander. Redan nu på Pingstdagen får vi fira gudstjänst tillsammans på Snäckan. Från augusti kommer Jan att predika mer regelbundet i våra gudstjänster.