Församlingen

väte utsida. väg

Väte Missionskyrka

hogrän

Hogrän Missionskyrka

Equmeniakyrkan Västra Gotland har omkring 65 medlemmar. Våra två kyrkor är belägna i Hogrän och Väte.

De flesta söndagar firar vi gudstjänst i någon av våra kyrkor, eller utomhus när det blir säsong för det. På sommaren har vi våra gudstjänster på Snäckan i Klintehamn.
Cafékvällar, och söndagskvällar med Bibel och bön, hör också till vår regelbundna verksamhet.
Under vår och höst bjuder vi tillsammans med Röda Korset i Hejde/Väte in till Torsdagslunch en gång i månaden.
Vi har också syförening, studieverksamhet och kör.
Vi har ett livligt barn- och ungdomsarbete med både scout och tonår, och musiklekis för de minsta. Ungefär en söndag i månaden har vi söndagsskola samtidigt som gudstjänsten.

Du är varmt välkommen att dela vår gemenskap!