Warning: Declaration of Custom_Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/equmenia/supergammal.equmeniakyrkan.se/wp-content/themes/gemensamframtid/classes.php on line 0

Warning: Declaration of Custom_Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/equmenia/supergammal.equmeniakyrkan.se/wp-content/themes/gemensamframtid/classes.php on line 0

Warning: Declaration of Custom_Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/equmenia/supergammal.equmeniakyrkan.se/wp-content/themes/gemensamframtid/classes.php on line 0
Årsmöte | Equmeniakyrkan Västra Gotland

Årsmöte

Publicerat 2018-02-10 av Equmeniakyrkan Västra Gotland

Församlingen hade sitt årsmöte 4 februari. Vakanspastor Jan Olander inledde med andakt. Till ordförande för dagen valdes Göran Gomér som med van hand lotsade oss genom dagordningen.

Årets största händelse är att det har byggts ett gym i källaren i Väte missionskyrka. Delar av källaren hade länge stått tom och oanvänd och väntat på att bli använd. Efter mycket arbete, både av ideella krafter i och runt församlingen samt köpta tjänster kunde gymmet invigas 2 september. Det är med stor glädje vi ser att ungefär 100 personer använder gymmet varje vecka.

En annan stor händelse är att midsommar vid Timans firade 70-årsjubileum. Huvudarrangör är Equmenia, med uppbackning och arbetshjälp av församlingen. Firandet började med att ungdomarna vid Timans bjöd hem några av sina vänner, och på den vägen har det fortsatt. Nästa firande blir att församlingen fyller 50 detta år.

Församlingens kör, under ledning av Lena Gomér, medverkar på gudstjänster under året. Kören har också en vårkonsert 1 maj i Hogräns missionskyrka och en julkonsert i Väte kyrka i mellandagarna, båda tillfällena är välbesökta.

Församlingen söker pastor, tillsvidare är Jan Olander vakanspastor, en lösning som fungerar mycket bra. Så gott som varje söndag är det gudstjänst i Väte missionskyrka. På somrarna flyttas gudstjänsterna till Snäckan och det firas även ekumeniska gudstjänster med Svenska Kyrkan.

Eftersom kyrkan nu används dagligen ser fastighetskommittén på lösningar till det bästa värmesystemet.

De flesta posterna omvaldes, så även styrelsen som består av Catharina Björkqvist ordförande, Göran Hägg adjungerad kassör, Anders Björkqvist, Gunilla Björkqvist, Ingrid Nilsson, Rikard Hägg, Susanne Gunnarsson och Åke Berglund.