Årsmöte 2017

Publicerat 2017-02-06 av Equmeniakyrkan Västra Gotland

Församlingens årsmöte 5 februari i Väte inleddes med att Catharina Björkqvist hälsade välkommen och Jan Olander hade en andakt. Göran Gomér valdes till att leda årsmötet.

I årsberättelsen för det gångna året fick vi höra om cafékvällar, andakter på Åvallegården, friskvårdsgymnastik, syförerening och torsdagsluncher. Kören, som leds av Lena Gomér, sjunger på gudstjänster men har även vår- och julkonsert med många besökande. Många gudstjänster, där oftast Jan Olander, som är vakanspastor i församlingen, predikat. Musiklekis samlar många barn, det övriga barn- och ungdomsarbetet sker genom equmenia. Kassan visade på plus, mycket beroende av goda kollekter och uthyrning av kyrkorna. Det gamla året lades till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Efter en god lunch återupptogs förhandlingarna, en budget lades, och många val, i huvudsak omval gjordes. Till styrelse valdes Catharina Björkqvist ordförande, Göran Hägg adjungerad kassör, Gunilla Björkqvist, Ingrid Nilsson, Anders Björkqvist, Rikard Hägg, Åke Berglund och Susanne Gunnarsson.

Dagens stora fråga, hur vi ska använda källaren i Väte missionskyrka, diskuterades. Den har stått outnyttjad under flera år. Nu har ett förslag kommit på att bygga om källaren till gym. En arbetsgrupp har utsetts och deras förslag lades fram och diskuterades. Årsmötet beslutade att godkänna förslaget och nu fortskrider arbetet.

Mycket av församlingens arbete sker i Väte, som blivit årets socken. Vi gläder oss över detta och hoppas på ett fortsatt bra samarbete i socknen.