Jultankar från pastorn

Publicerat 2016-12-22 av Equmeniakyrkan Västra Gotland

Världshistoriens märkligaste möte!

Många betydelsefulla möten har ägt rum, möten mellan stormakter och dess företrädare för att försöka skapa frid och fred på jorden. Men det mest betydelsefulla av dem alla, var det möte som ägde rum den första julnatten och skrevs in på historiens blad, då Gud och människan möttes i Kristus Jesus (i den främste medlaren av alla) i honom som skulle bilägga den största av alla konflikter, den som syndafallet skapat mellan Gud och människan.
Detta möte var planerat och utlovat omedelbart efter fallet i Edens lustgård. Detta löfte hölls sedan i hågkomst genom århundraden av profeterna i Gamla testamentet.
När tiden var inne kom bebådelsen genom ängeln Gabriel, ”idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad”
I den första julnatten möttes de stora kontrasterna, i vanliga fall är det likar som möts. Man talar ofta om möten på högsta nivå eller mellan de stora, men här möttes i ordets verkliga bemärkelse storhet och ringhet.
I första hand ett möte mellan höjd och djup, änglabudskapet till herdarna var ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland människor, till vilka han har behag. Människan hade ingen möjlighet att gå Gud till mötes, vilket annars brukar ske vid uppgörelser av olika slag. Gud fick gå hela vägen. Bibeln säger oss att Kristus var till i Gudsskepnad men att Han steg ned till oss i ett barns gestalt.
Det var ett möte mellan kärleken och kärlekslösheten. Det stängda värdshuset visar på ett talande sätt människosläktets attityd ännu idag. Stängda kalla hjärtan för medmänniskor, stängda dörrar för dem som behöver vår värme och hjälp. Bibeln talar om Guds gränslösa kärlek till alla människor, ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son.” Den koncentrerade kärleken och den totala kärlekslösheten möttes den natten i Betlehem, O vilket möte.
Men det var också ett möte mellan fattigdom och rikedom, å ena sidan de enkelt klädda herdarna å andra sidan änglarna i sina himmelska skinande dräkter. Det var en likasom en demonstration av både fattigdom och rikedom samtidigt.
Herdarna gick till stallet för att se jesusbarnet där han ligger i en krubba med bara halm som madrass, han som var till i gudsskepnad och genom vilket allt var skapat. Ja här kan man verkligen tala om ett möte mellan rikedom och fattigdom.
Slutligen var det ett möte mellan glädje och sorg. ”Se, jag bådar er en stor glädje” det var änglarnas budskap, i första hand till ett folk som levde under ockupation, förtryck och sorg under den romerska ockupationens järnhäl. I en nyare översättning står det att änglarna kom ett glädjebudskap som gäller alla. Budskapet är aktuellt för dig och mig 2016.
Människan utan Gud betyder alltid sorg och återförening med honom betyder alltid glädje. Man firar gärna minnet av stora händelser och stora möten, julen har därför med rätta blivit årets stora minneshögtid, även om firandet ibland missar själva poängen.
Medelpunkten bör självfallet vara Han som tog detta steg från härlighet till förnedring för att återknyta den brustna kontakten mellan Gud och människan

Många varma julhälsningar till alla och en önskan om ett gott nytt år 2017.
Jan Olander tf. pastor