Årsmöte 31 januari 2016

Publicerat 2016-02-01 av Equmeniakyrkan Västra Gotland

Församlingens årsmöte inleddes med att Catharina Björkqvist hälsade välkommen och Jan Olander hade en andakt. Årsberättelsen för det gångna året innehöll avtackningsgudstjänst för Anna Ljung, mycket predikohjälp och Jan Olander som vakanspastor sedan augusti. Vi fick höra om cafékvällar, andakter på Åvallegården, friskvårdsgymnastik, syförerening och torsdagsluncher. Kören, som leds av Lena Gomér, sjunger på gudstjänster men har även vår- och julkonsert med många besökande. Musiklekis samlar många barn, det övriga barn- och ungdomsarbetet sker genom equmenia. Kassören, Göran Hägg, redogjorde för alla siffror och svarade på frågor. Det gamla året lades till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Allan Lingström, församlingsföreståndare, tackade styrelsen, och alla församlingsmedlemmar för sitt arbete.

Efter en god lunch återupptogs förhandlingarna, en budget lades, och många val, i huvudsak omval gjordes. Fastigheters nyttjande och renovering diskuterades. Till styrelse valdes Catharina Björkqvist ordförande, Göran Hägg adjungerad kassör, Gunilla Björkqvist, Ingrid Nilsson, Anders Björkqvist, Rikard Hägg, Åke Berglund och Susanne Gunnarsson.