Equmenia Västra Gotlands årsmöte 2016

Publicerat 2016-01-23 av Equmeniakyrkan Västra Gotland

Equmenia Västra Gotland har haft sitt årsmöte 22 januari i Väte missionskyrka. Ungdomsrådets ordförande Linus Gomér hälsade välkommen. En årsberättelse innehållande barn- och ungdomsarbete samt midsommar lästes upp. Det finns en liten söndagsskola, under gudstjänstid, några gånger per termin. Tonår samlas i Väte mk varje fredag, gruppen har varierande storlek från 2 – 10 tonåringar. Scout har från hösten bara samlats i Väte, tidigare fanns en grupp även i Hogrän, men nu har grupperna slagits ihop. 29 scouter, de flesta i åldern 8-11, men även några äldre, träffas varje onsdag. Förr gick alla scouter i samma skola, men nu är upptagningsområdet stort, så mycket tid läggs på att lära känna varandra och lära sig samarbeta, det gör vi lättast genom att leka. Vi lär oss om naturen, hur man hanterar kniv, gör upp eld, gör knopar och mycket annat också. Hajker och läger är upplevelser som ger goda minnen. För att koppla ihop scout och församling så avslutades året med luciatåg av scouterna som följdes av det traditionella knytjulbordet. 100 personer kom den kvällen och två glada vinnare gick hem med pepparkakshus som tonår hade gjort.
Midsommar är en stor glädje och arbetsinsats på Väster, drygt 60 år har vi firat vid Timans. Frida Hägglund predikade och vi gästades av bandet Hansam. Att hitta medverkande är inte det lättaste och frågan diskuterades hur vi ska göra i fortsättningen.
Det valdes ett nytt ungdomsråd, bestående av Linus Gomér, Anna Björkqvist, Johan Palmqvist, Anton Björkqvist, Pontus Gomér och Joakim Björkqvist. Vi funderar på hur vi ska göra framöver då många lämnar ön, förhoppningsvis bara för studier.