Julhälsning från pastorn

Publicerat 2015-12-05 av Equmeniakyrkan Västra Gotland

Miraklet i Betlehem!

Vi är just nu inne i adventstiden, en av de mest stressade och stressande tiderna på året. Det mesta handlar om att städa, julpynta, ordna med julmaten, se till att alla får den julklapp man önskar och så vidare. För varje år som går slår julhandeln i vårt land nya rekord. Det verkar som om julen endast handlar om allt detta yttre.

Men julens egentliga budskap handlar om en frälsare som föddes i den yttersta av fattigdom.Det är belysande att han, när han låg i krubban, omtalas som ”Frälsaren”

De första som fick höra om detta mirakel, denna världshändelse var några fattiga herdar på Betlehems hedmarker.

I Lukasevangeliet 2 kapitel kan vi läsa om hur en ängel. Omstrålad av Guds härlighet meddelar:

”Jag kommer med de mest glädjande nyheter som någonsin meddelats och det gäller alla, idag har en frälsare blivit född i Davids stad Betlehem och han är Messias”. Citatet är hämtat från en bibelöversättning som heter Living Bible.

Julens budskap är ett glädjebudskap för hela vår värld, genom alla tider och för alla människor.

Mitt i allt detta stressande skönjer åtminstone jag, att det handlar om en god sak, vi vill ju göra ljusets högtid så glädjefull som det är möjligt för våra nära och kära, våra barn och barnbarn. Gott så. Men jag önskar med dessa korta rader påminna oss om den egentliga orsaken till vårt julfirande.

Det ser ut att ha varit mycket angeläget för Gud att få Jesus född i fattigdom. Om Maria och Josef hade fått stanna i Nazaret, när Jesu födelse inträffade, hade han inte fötts under så utblottade omständigheter som nu skedde. I Nazaret hade de åtminstone ett eget hus till förfogande. Ja, säger en del, det var slumpen som ledde det så, men vi säger att det var Gud som ledde det så, att när tiden var inne för människosonens födelse. Då fördes Maria som skulle föda honom ut från sitt hem och från allt det som hon kunde ha glädje och hjälp av vid ett sådant tillfälle. Till en plats där hon inte ens hade en vän vid sin sida.

Låt oss inte glömma att mitt i dessa tider av väntan och förväntan, tacka Herren för hans utblottelse och nöd som han här gick igenom för vår skull. Att han lät sig födas hit till vår jord, för att kunna bära våra synder och dö på korset för våra missgärningar.

Ett bibelord får avsluta denna lilla julbetraktelse.

” Han blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika”.

 

En god och glad jul önskar jag er alla / Jan Olander tf. Pastor